Melden of vergunning

Wilt u een evenement organiseren, zoals een braderie, feest, festival of sportwedstrijd? Voor een klein evenement moet u een melding doen bij de gemeente. Voor een regulier (normaal) of groot evenement heeft u een vergunning (toestemming) nodig.

Hieronder leest u wat de verschillen zijn tussen een klein, regulier of groot evenement en aan welke voorwaarden uw evenement moet voldoen. U kunt direct uw melding doorgeven of de vergunning aanvragen.

Lees voordat u de aanvraag doet, ook het evenementenbeleid. Als u een aanvraag te laat doet, kan de gemeente besluiten deze niet te behandelen. 

Wat voor evenement wilt u organiseren?

  Klein Regulier Groot
Aantal dagen Max. 1 dag Max. 2 dagen achter elkaar 1 of meer
Dagen Maandag/zaterdag 7.00-23.59 uur behalve op zon-, feest- of gedenkdagen Maandag/zondag of nationale feest- of gedenkdag. Maandag/zondag of op een nationale feest- of gedenkdag.
Aantal personen Max. 100 Max. 600 Meer dan 600
Muziek/ geluidshinder Geluidshinder tot 23.59 uur Volgens regels vergunning Volgens regels vergunning
Geluidsnorm 85dB(A)/(97dB(C) 2-daags evenement max.85dB(A)/(97dB(C) Meerdaags evenement: 2 dagen max.: 85dB(A)/97dB(C)overige dagen: 80dB(A)/(92dB(C)
Objecten Aanwezige objecten kleiner dan 25m2 Aanwezige objecten groter dan 25m2 Aanwezige objecten groter dan 25m2
Indienen Minimaal 3 weken voor evenement Minimaal 8 weken voor evenement Minimaal 12 weken voor evenement.
Bijlagen situatietekening situatietekening, veiligheidsplan situatietekening, veiligheidsplan
Principeverzoek indienen Nee Nee Ja

Melding doen of een vergunning nodig?

Bijlagen toevoegen

U moet bijlagen toevoegen aan uw melding of vergunningsaanvraag. Zijn de bijlagen niet compleet? Dan kan de periode dat wij beslissen langer duren. Na het indienen van een melding of vergunning kan de gemeente om extra informatie vragen.

Klein evenement melden

Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente. U hoeft geen vergunning aan te vragen. Een melding voor een klein evenement doet u online, via de knop 'Meld een klein evenement'. Dit kan met DigiD of via eHerkenning.

Inloggen met DigiD Meld klein evenement Inloggen met eHerkenning Niveau 1 Meld klein evenement

Vergunning aanvragen voor regulier evenement

Voor een regulier evenement heeft u een vergunning nodig. Dit doet u online, via de knop 'Vergunning regulier evenement' via DigiD of via eHerkenning.

Inloggen met DigiD Vergunning regulier evenement Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Vergunning regulier evenement

Vergunning aanvragen voor een groot evenement

Voor een groot evenement heeft u een vergunning nodig. Dit doet u online, via de knop 'Vergunning groot evenement' met DigiD of via eHerkenning.

Inloggen met DigiD Vergunning groot evenement Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Vergunning groot evenement

Kosten

Soort Product Kosten
Behandelen melding klein evenement gratis
Behandelen aanvraag evenementenvergunning regulier € 119,00
Behandelen aanvraag evenementenvergunning groot € 217,00
Behandelen aanvraag gedaan door organisatie met ANBI- of SBBI-status gratis

Met de aanvraag voor een evenementenvergunning voor een vechtsportwedstrijd of -gala moet u altijd een vragenformulier Bibob invullen en opsturen.

In Westland zijn schuurfeesten verboden. We geven hiervoor dan ook geen evenementenvergunning.

Als u zwak-alcoholhoudende dranken wilt schenken tijdens een evenement op een locatie zonder drank- en horecavergunning, dan heeft u toestemming (ontheffing) volgens artikel 35 van de Drank- en Horecawet. Voor deze ontheffing moet u betalen. De ontheffing geldt voor maximaal 12 dagen achter elkaar.

De gemeente beoordeelt de vergunningsaanvraag onder andere op: veiligheid, bereikbaarheid, of er toiletten zijn, medische hulp, brandveiligheid, het schenken van alcohol en mogelijke overlast door muziek.

Wat is een veiligheidsplan?

Ieder evenement brengt risico’s met zich mee, hoe klein of groot het evenement ook is. Als u een evenement organiseert, bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers en dat het evenement goed verloopt. 

In een veiligheidsplan is staat bijvoorbeeld welke maatregelen u neemt die zorgen voor openbare orde en veiligheid van bezoekers. Ook zijn er scenario’s in een veiligheidsplan opgenomen. Deze scenario’s komen uit een onderzoek naar risico's (risico-inventarisatie) dat u heeft uitgevoerd. In deze scenario’s beschrijft u wie wat gaat doen als er een incident is (iets misgaat) en hoe u moet handelen op dat moment. Ook zet u in het plan maatregelen die u neemt voor het omgaan met een menigte (crowdmanagement), brandveiligheid, sanitaire voorzieningen en volksgezondheid, EHBO en beveiliging. 

Moet ik een veiligheidsplan indienen?

Of voor uw evenement een veiligheidsplan nodig heeft, hangt af van:

  • het soort evenement (activiteitenprofiel)
  • de plaats van het evenement (ruimtelijke profiel)
  • samenstelling van het publiek (publieksprofiel)

Met de risicoscan kunt u bepalen of u bij uw aanvraag een veiligheidsplan moet indienen. Deze risicoscan moet u helemaal invullen. Als u de uitslag heeft, weet u of we uw evenement  zien als een:

  • regulier evenement (categorie A)
  • aandacht evenement (categorie B)
  • risicovol evenement (categorie C)

Bij categorie B en C bent u verplicht een veiligheidsplan aan te leveren bij uw aanvraag. Bij een categorie A evenement kan de gemeente om een veiligheidsplan vragen. Dit hangt af van het soort evenement.

Format veiligheidsplan

De gemeente Westland hanteert een vaste vorm (format) voor het veiligheidsplan. Deze moet u gebruiken als u een veiligheidsplan bij uw aanvraag moet indienen.

Voor een aantal evenementen zoals jaarlijks terugkerende braderieën, bazaars, avondvierdaagsen, kerkenveilingen en andere kleinschalige activiteiten zijn de afgelopen jaren vergunningen voor onbepaalde tijd verleend door de gemeente. De organisator van een evenement hoeft dan geen evenementenvergunning meer aan te vragen maar heeft alleen een meldingsplicht. De vergunning voor onbepaalde tijd blijft uitsluitend van kracht als er geen wijzigingen optreden in de opzet van het evenement.

Gebruik maken van mijn vergunning voor onbepaalde tijd

Als u wilt melden dat u gebruik gaat maken van de vergunning voor onbepaalde tijd dan kunt u het aanvraagformulier 'regulier evenement' invullen. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u een vergunning voor onbepaalde tijd heeft.

Principeverzoek indienen.

U kunt voor 2024 geen principeverzoek meer indienen. De termijn verliep op 1 oktober 2023.

Ziet de Belastingdienst uw stichting of instelling als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) dan betaalt u niets. U kunt dit aangeven op het aanvraagformulier.

Zoals personen met DigiD kunnen inloggen bij de overheid, zo kunnen bedrijven, ondernemers en beroepsbeoefenaren dat met eHerkenning. Een belangrijk verschil is dat DigiD van de overheid is en commerciële bedrijven leveren eHerkenning. Kijk voor de voordelen van eHerkenning op www.eherkenning.nl.

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer
14 0174.

Hoe staat het met mijn aanvraag of melding?

Wilt u weten hoe het staat met uw aanvraag of melding? Vul dan het formulier op onze website in.