Alcoholwetvergunning

U heeft een alcoholwetvergunning nodig als u alcohol wilt schenken in een horecabedrijf of sterke drank wilt verkopen in een slijterij. Dit geldt ook voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken. Denk aan sportkantines, bedrijfsrestaurants, zorginstellingen, buurthuizen, rouwcentra en musea. Wilt u een horecabedrijf starten of overnemen? Of verandert er iets in uw horecabedrijf? Dan moet u ook een alcoholwetvergunning aanvragen of veranderen.

Aanvragen

Alcoholwetvergunning aanvragen voor horecabedrijf of slijterij (model A): 

Regel met DigiD en E-herkenning

Alcoholwetvergunning aanvragen voor vereniging of stichting (model B): 

Regel met DigiD of E-herkenning

Soort product Kosten
Aanvragen alcoholwetvergunning € 299,00
Extra kosten niet-digitale aanvraag € 30,00
Wijzigen vergunning € 42,70
Extra kosten niet-digitale aanvraag € 20,00
Aanpassing aanhangsel (bijlage) leidinggevenden € 32,30
Extra kosten niet-digitale aanvraag € 10,40

Als u een alcoholwetvergunning aanvraagt, stuur het volgende met uw aanvraag mee:   

Voor een horecabedrijf of slijterij (model A): 

 • het ondertekende huurcontract of de ondertekende koopovereenkomst van de inrichting 
 • schriftelijke gegevens van de in de inrichting aanwezige mechanische luchtventilatie 
 • plattegrond op schaal (minimaal 1:100) van de inrichting waarop de betreffende horecalokaliteit gearceerd is 
 • een kopie van de getekende arbeidsovereenkomst van de op de aanvraag vermelde leidinggevenden (m.u.v. de natuurlijke- of rechtspersonen) 

Voor een vereniging of stichting (model B): 

 • het ondertekende huurcontract of de ondertekende koopovereenkomst van de inrichting 
 • schriftelijke gegevens van de in de inrichting aanwezige mechanische luchtventilatie 
 • plattegrond op schaal (minimaal 1:100) van de inrichting waarop de betreffende horecalokaliteit gearceerd is 
 • een recent en vastgesteld ondertekend bestuursreglement 

Afhankelijk van de aanvraag kunnen er nog aanvullende gegevens nodig zijn. 

Integriteitsonderzoek (Bibob)
Als u een alcoholwetvergunning aanvraagt, onderzoekt de gemeente de achtergrond van uw bedrijf. Dit is het Bibob-onderzoek. Vul daarom de vragenlijst (pdf, 277 KB) in en stuur deze met uw aanvraag mee. Heeft u een slijterij? Dan hoeft u geen vragenlijst mee te sturen. 

Voor een vereniging of stichting (model B) geldt: 

 • heeft u de horeca-inrichting in eigen beheer? Dan hoeft u geen vragenlijst aan te leveren. 
 • heeft u de horeca-inrichting verpacht aan een derde? Dan moet u wel een vragenlijst invullen en meesturen. 

Let op: u moet dan ook een model A-aanvraag indienen. 

Vraag uw vergunning minimaal 8 weken van tevoren aan. Heeft u uw aanvraag compleet met bijlagen ingediend? Dan ontvangt u binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. Heeft u een aanpassing doorgegeven? Ook dan ontvangt u binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. Zo lang u geen Alcoholwetvergunning heeft, mag u geen alcohol schenken.

Als u een bestaand horecabedrijf wilt uitbreiden of er is een aanpassing in de ondernemingsvorm, dan moet u dit binnen een maand melden. U ontvangt binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. 

U stuurt het volgende mee: 

 • plattegrond op schaal (minimaal 1:100) van de nieuwe inrichting waarop u de horecalokaliteiten aangeeft  
 • schriftelijke gegevens van de mechanische luchtventilatie in de inrichting 

Leidinggevenden bij- of uitschrijven:

Is er een nieuwe leidinggevende? Dan moet u dit direct melden melden. Stuur ook een kopie mee van de arbeidsovereenkomst, getekend door de nieuwe leidinggevende en ondernemer.  

Inloggen met DigiD Regel met DigiD

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer
14 0174.

Hoe staat het met mijn aanvraag of melding?

Wilt u weten hoe het staat met uw aanvraag of melding? Vul dan het formulier op onze website in.