Exploitatievergunning

Wilt u een horecabedrijf zoals een restaurant, café of snackbar beginnen of overnemen? Dan heeft u een exploitatievergunning nodig. Ook paracommerciële horeca-inrichtingen hebben een exploitatievergunning nodig. Dat zijn bijvoorbeeld buurthuizen of sportkantines.  

Als u alcohol wilt schenken of verkopen in uw horecabedrijf dan heeft u ook een alcoholwetvergunning nodig. U kunt deze vergunning tegelijk aanvragen met de exploitatievergunning. We behandelen de aanvraag van de exploitatievergunning dan samen met de aanvraag van de alcoholwetvergunning. 

Via onderstaande knop kunt u een nieuwe exploitatievergunning of een wijziging van uw vergunning aanvragen.

Inloggen met DigiD Regel met DigiD Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Regel met eHerkenning

Kosten

Soort product Prijs
Exploitatievergunning €151,00
Wijzigen vergunning €32,30

De leidinggevenden moeten aan de volgende eisen voldoen: 

  • zij moeten minimaal 18 jaar zijn
  • zij mogen zich niet slecht hebben gedragen

Met de aanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee: 

  • kopie identiteitsbewijzen (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) van eigenaar/exploitant en leidinggevende(n)
  • een nieuw uittreksel van de Kamer van Koophandel
  • een document waarmee u laat zien wat de juridische relatie is van de ondernemer met het gebouw. Denk aan een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of pachtovereenkomst 
  • een bewijs dat de aanvrager eigenaar is van de spullen (inventaris) in het pand 
  • een plattegrond van het pand waarbij u aangeeft hoe de indeling van de ruimten is waar  u (alcoholische) dranken en eten levert (dit zijn lokaliteiten), inclusief een mogelijk terras, (schaal 1:100) 
  • een Verklaring omtrent gedrag (VOG) als er u geen alcohol verkoopt of schenkt 
  • een ingevuld Bibob-formulier (pdf, 277 KB) en de ingevulde bijlagen die daarbij horen

Onderzoek achtergrond

Als u een exploitatievergunning aanvraagt, onderzoekt de gemeente de achtergrond van uw bedrijf. Dit is het Bibob-onderzoek. Vul daarom het vragenformulier (pdf, 277 KB) in en stuur deze met uw aanvraag mee.  

We behandelen uw aanvraag voor een exploitatievergunning binnen 8 weken. Deze periode kunnen we verlengen met 12 weken. Zonder exploitatievergunning mag u uw horecabedrijf niet openen.