Vergunning losse standplaats

Wanneer u aan de openbare weg, het openbaar water, maar ook op een particulier perceel met een voertuig, kraam, tafel of een ander middel een standplaats in wilt nemen om informatie te verstrekken of om producten te verkopen, dan heeft u hiervoor een vergunning nodig.

Voor een standplaats op een weekmarkt geldt een andere aanvraag.

Aanvragen

  • vraag de vergunning minimaal 8 weken van te voren aan. Binnen 8 weken ontvangt u een beslissing op uw aanvraag
  • bij het aanvragen van een standplaatsvergunning moet u bijlagen toevoegen. Zijn de bijlagen niet compleet bij het indienen van de aanvraag kan dit vertraging opleveren in de beslistermijn
  • u heeft toestemming nodig van de eigenaar van het particulier terrein (indien van toepassing)
  • voor het online indienen van een aanvraag hebben burgers DigiD nodig, en bedrijven eHerkenning
Inloggen met DigiD Regel met DigiD Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Regel met eHerkenning

Kosten

Soort product Prijs
In behandeling nemen van een aanvraag € 118,00
In behandeling nemen van een aanvraag gedaan door een ANBI of SBBI gratis
Huurprijs incidentele standplaats € 3,- per m², per locatie, per dag
Huurprijs vaste standplaats € 15,- per m², per kwartaal, per dag in de week

Een incidentele standplaatsvergunning wordt voor een maximale periode van 3 maanden verleend. Een vaste standplaatsvergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend.
Zie ook: beleidsregels standplaatsen 2024.

Om in aanmerking te komen voor een standplaats op een weekmarkt moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u dient minimaal 18 jaar oud te zijn
  • u dient te beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats
  • u moet ingeschreven staan in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel

Aangewezen locaties

Vaste standplaatsen kunnen alleen ingenomen worden op door het college aangewezen locaties in gemeente Westland. Incidentele standplaatsen mogen afwijken van de aangewezen locaties.

Vrijstelling leges voor ANBI en SBBI

Is uw stichting of instelling door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) dan betaalt u geen leges. U kunt dit aangeven op het aanvraagformulier.

Bij een aanvraag van een standplaatsvergunning moet de volgende bijlage worden toegevoegd:

  • plattegrondtekening van de in te nemen standplaats

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer
14 0174.

Hoe staat het met mijn aanvraag of melding?

Wilt u weten hoe het staat met uw aanvraag of melding? Vul dan het formulier op onze website in.