Vergunning standplaats op een weekmarkt

In de gemeente Westland zijn 4 warenmarkten:

Kern Locatie Dag en tijdstip
's-Gravenzande Marktplein Vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
Monster Molenstraat Dinsdag van 11.00 tot 16.00 uur
Naaldwijk Wilhelminaplein Woensdag van 10.00 tot 17.00 uur
Wateringen Vliethof Woensdag van 09.30 tot 16.00 uur

Vaste standplaatsen

Elke markt kent vaste standplaatsen. Om in aanmerking te komen voor een standplaats moet u een aanvraag indienen. Vaste standplaatsen die niet worden ingenomen kunnen tijdelijk worden ingenomen als dagplaats. Voor een dagplaats komen alleen marktkooplieden in aanmerking die zich hebben aangemeld voor de wachtlijst.

Aanvraag vaste standplaatsvergunning

Om in aanmerking te komen voor een vaste standplaats op 1 van de 4 warenmarkten in Westland moet u een aanvraag indienen. U kunt hiervoor gebruik maken van het E-formulier.

Regel met DigiD of eHerkenning

Kosten aanvraag standplaatsvergunning

Aan de behandeling van aanvraag voor een vaste standplaats op de warenmarkt zijn kosten verbonden.  Dit zijn eenmalige kosten. Een vergunning voor een marktstandplaats wordt voor onbepaalde tijd verleend.

  • kosten aanvraag standplaats € 113,00 

Standwerkers

Op de warenmarkten in Wateringen en Naaldwijk zijn standwerkers toegelaten. Standwerkersplaatsen worden toegewezen via loting. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de Marktmeester van de gemeente Westland.

Wachtlijst

Als u aan de vereisten voor een standplaatsvergunning voldoet, maar er is geen vrije plaats beschikbaar, kunt u op verzoek, in aanmerking komen voor een plaats op de wachtlijst. Aan de plaatsing op de wachtlijst zijn kosten verbonden. De plaatsing op de wachtlijst geldt voor 1 kalenderjaar. Als u in aanmerking wilt komen voor verlenging van de plaatsing op de wachtlijst dan moet u dit minimaal 2 weken voorafgaand aan een nieuw kalenderjaar aangeven.

  • kosten inschrijving wachtlijst: €56,00
  • kosten verlenging inschrijving wachtlijst: €56,00

Marktgelden

Voor het innemen van een standplaats op 1 van de 4 warenmarkten in Westland bent u marktgelden verschuldigd. De hoogte van de marktgelden zijn vastgelegd in de Marktgeldenverordening. De marktgelden worden in rekening gebracht per dagdeel per strekkende meter (frontbreedte) van de standplaats die u inneemt. Onderscheid wordt gemaakt in tarieven voor dagplaatsen en tarieven voor kwartaal- en jaarabonnementen.

Stroomkosten

Als u gebruik maakt van stroom voor uw standplaats, dan bent u naast de marktgelden ook stroomkosten verschuldigd. Er zijn aparte tarieven voor regulier en krachtstroomgebruik. De tarieven staan vermeld in de Marktgeldenverordening.

Om in aanmerking te komen voor een standplaats op een weekmarkt moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u dient minimaal 18 jaar oud te zijn
  • u dient te beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats
  • u moet ingeschreven staan in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel

Een plaats die op een marktdag door de betreffende vaste standplaatshouder niet wordt ingenomen, wordt dagplaats genoemd. De op een markt beschikbare dagplaats wordt per marktdag verdeeld onder de aanwezige meelopers (dit zijn kooplieden die zich in de ochtend melden bij de marktmeester voor een dagplaats). De marktmeester controleert de meelopers op welke branches zij voeren. Wanneer de branche van de meeloper niet aanwezig is op de desbetreffende markt, dan krijgt deze een dagplaats aangewezen.

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer 14 0174.

Hoe staat het met mijn aanvraag of melding?

Wilt u weten hoe het staat met uw aanvraag of melding? Vul dan het formulier op onze website in.