Aanvulling levensonderhoud 18 t/m 20 jaar

Als u jonger bent dan 21 jaar en door omstandigheden (tijdelijk) niet thuis woont, is de bijstandsuitkering in veel gevallen niet voldoende. U kunt dan bijzondere bijstand aanvragen voor de noodzakelijke kosten van bestaan. De hoogte van de bijzondere bijstand hangt af van uw situatie, maar is nooit meer dan de bijstandsuitkering voor 21 jaar en ouder. 

Als u nog thuis woont bij uw ouder(s), komt u niet in aanmerking voor deze vergoeding!

Aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden? Doe dan een aanvraag met DigiD via onderstaande knop.

Inloggen met DigiD Regel met DigiD

 • u bent 18, 19 of 20 jaar
 • u woont zelfstandig
 • uw ouders kunnen deze kosten niet voor u betalen. Dit noemen wij de onderhoudsplicht.

Zelfstandig wonen is noodzakelijk

U heeft alleen recht op de bijzondere bijstand als het voor u (tijdelijk) niet mogelijk is om thuis te wonen. Er moet sprake zijn van bijzondere noodzakelijke omstandigheden. Dit zullen wij onderzoeken. Deze bijzondere bijstand is niet bedoeld voor jongeren die graag zelfstandig willen wonen maar dit met hun studiefinanciering of inkomen niet kunnen betalen.

Onderhoudsplicht

Ouders moeten hun kind tot hun 21ste levensjaar onderhouden. Als een jongere bijzondere bijstand aanvraagt zullen wij onderzoeken of één of beide ouders kunnen bijdragen in deze kosten. Wij zullen uw ouder(s) vragen om gegevens over hun woonsituatie, inkomsten en vaste lasten met ons te delen.

 Er kan geen beroep worden gedaan op de ouders als:

 • de middelen van de ouders niet toereikend zijn
 • er sprake is van een zodanig verstoorde relatie tussen u en uw ouders dat er daarom niet kan worden verwacht dat uw ouders bijdragen in deze kosten (onderhoudsrecht).

Als uw ouders geen gegevens willen overleggen of als u hier vragen over heeft, neem dan telefonisch contact met ons op.

Als u geen bijstandsuitkering van Gemeente Westland ontvangt, hebben we de volgende gegevens nodig van uw en uw partner (indien van toepassing):

 • kopie of foto van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • loonstroken en/of uitkeringsspecificaties van de laatste 3 maanden of een ander bewijs van uw inkomen
 • bankafschriften van alle (buitenlandse) betaal- en spaarrekeningen van uzelf, uw partner en minderjarige kinderen van de laatste 3 maanden. Op de afschriften moet staan: het rekeningnummer, naam en adres, het begin- en eindsaldo en alle bij- en afschrijvingen
 • afschriften/overzichten van alle creditcards, PayPal-rekeningen, beleggingsrekeningen en cryptovaluta portefeuille (Bitcoins, etc.) van de laatste 3 maanden met daarop het begin- en eindsaldo en alle mutaties
 • bewijsstukken van uw vermogen, anders dan uw bankrekeningen
 • recent overzicht van al uw schulden (niet ouder dan 3 maanden)
 • huur- of zorgovereenkomst

Na het indienen van uw aanvraag, starten wij ons onderzoek. We zullen ook de onderhoudsplicht onderzoeken. Hiervoor vragen we mogelijk stukken op bij uw ouder(s).

Binnen 8 weken krijgt u het besluit toegestuurd. Hierin staat of u de bijzondere bijstand krijgt of niet.

De hoogte van de bijzondere bijstand hangt af van de kosten die u heeft. Het is in ieder geval niet meer dan de bijstandsuitkering voor 21 jaar en ouder. Kijk voor de bedragen op de pagina Normenoverzicht.

U kunt dit schriftelijk aanvragen door het aanvraagformulier (pdf, 235 KB) in te vullen. Meer informatie hierover staat op het formulier.

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer
14 0174.

Hoe staat het met mijn aanvraag of melding?

Wilt u weten hoe het staat met uw aanvraag of melding? Vul dan het formulier op onze website in.