Zak- en kleedgeld 18 t/m 20 jaar

Als je 18, 19 of 20 jaar bent en in een Wlz-instelling woont heb je geen recht op een reguliere bijstandsuitkering. Je hebt dan mogelijk wél recht op zak- en kleedgeld. Je kan hiermee bijvoorbeeld toiletartikelen of een nieuwe winterjas kopen.

Aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden? Doe dan een aanvraag met DigiD via onderstaande knop.

Inloggen met DigiD Regel met DigiD

 • je bent 18, 19 of 20 jaar
 • je verblijft in een Wlz-instelling met een indicatie beschermd wonen (je hebt geen huurcontract)
 • je ouders kunnen deze kosten niet voor je betalen. Dit noemen wij de onderhoudsplicht.

Onderhoudsplicht

Ouders moeten hun kind tot hun 21ste levensjaar onderhouden. Als een jongere bijzondere bijstand aanvraagt zullen wij onderzoeken of één of beide ouders kunnen meehelpen met deze kosten. Wij zullen je ouder(s) vragen om gegevens over hun woonsituatie, inkomsten en vaste lasten met ons te delen.

 Er kan geen beroep worden gedaan op de ouders als:

 • de middelen van de ouders niet toereikend zijn
 • er sprake is van een zodanig verstoorde relatie tussen jou en je ouders dat er daarom niet kan worden verwacht dat je ouders bijdragen in deze kosten (onderhoudsrecht).

Als je ouders geen gegevens willen overleggen of als je hier vragen over hebt, neem dan telefonisch contact met ons op.

Als je geen bijstandsuitkering van Gemeente Westland ontvangt, hebben we de volgende gegevens nodig van jou en jouw partner (indien van toepassing):

 • kopie of foto van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • loonstroken en/of uitkeringsspecificaties van de laatste 3 maanden of een ander bewijs van jouw inkomen
 • bankafschriften van alle (buitenlandse) betaal- en spaarrekeningen van jezelf, jouw partner en minderjarige kinderen van de laatste 3 maanden. Op de afschriften moet staan: het rekeningnummer, naam en adres, het begin- en eindsaldo en alle bij- en afschrijvingen
 • afschriften/overzichten van alle creditcards, PayPal-rekeningen, beleggingsrekeningen en cryptovaluta portefeuille (Bitcoins, etc.) van de laatste 3 maanden met daarop het begin- en eindsaldo en alle mutaties
 • bewijsstukken van jouw vermogen, anders dan jouw bankrekeningen
 • recent overzicht van al jouw schulden (niet ouder dan 3 maanden)
 • huur- of zorgovereenkomst

Na het indienen van je aanvraag, starten wij ons onderzoek. Als het mogelijk is hebben wij telefonisch contact met jou of je begeleider. We zullen ook de onderhoudsplicht onderzoeken. Hiervoor vragen we mogelijk stukken op bij je ouder(s).

Binnen 8 weken krijg je het besluit toegestuurd. Hierin staat of je de bijzondere bijstand krijgt of niet.

De hoogte van de bijzondere bijstand is gelijk aan de norm Alleenstaande (ouder) van 18, 19 of 20 jaar. Kijk voor de hoogte op de pagina Normenoverzicht.

U kunt dit schriftelijk aanvragen door het aanvraagformulier (pdf, 235 KB) in te vullen. Meer informatie hierover staat op het formulier.

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer 14 0174.

Hoe staat het met mijn aanvraag of melding?

Wilt u weten hoe het staat met uw aanvraag of melding? Vul dan het formulier op onze website in.