Zak- en kleedgeld 18 t/m 20 jaar

Als u 18, 19 of 20 jaar bent en in een Wlz-instelling woont heeft u geen recht op een reguliere bijstandsuitkering. U heeft dan mogelijk wél recht op zak- en kleedgeld. U kunt hiermee bijvoorbeeld toiletartikelen of een nieuwe winterjas kopen.

Aanvragen

Zak- en kleedgeld valt onder bijzondere bijstand. Vul het aanvraagformulier Bijzondere Bijstand (pdf, 150 KB)in en stuur het naar ons op.

 • u bent 18, 19 of 20 jaar
 • u verblijft in een Wlz-instelling met een indicatie beschermd wonen (u heeft geen huurcontract)
 • uw ouders kunnen deze kosten niet voor u betalen. Dit noemen wij de onderhoudsplicht.

Onderhoudsplicht

Ouders moeten hun kind tot hun 21ste levensjaar onderhouden. Als een jongere bijzondere bijstand aanvraagt zullen wij onderzoeken of één of beide ouders kunnen bijdragen in deze kosten. Wij zullen uw ouder(s) vragen om gegevens over hun woonsituatie, inkomsten en vaste lasten met ons te delen.

 Er kan geen beroep worden gedaan op de ouders als:

 • de middelen van de ouders niet toereikend zijn
 • er sprake is van een zodanig verstoorde relatie tussen u en uw ouders dat er daarom niet kan worden verwacht dat uw ouders bijdragen in deze kosten (onderhoudsrecht).

Als uw ouders geen gegevens willen overleggen of als u hier vragen over heeft, neem dan telefonisch contact met ons op.

Stuur de volgende gegevens mee van u en uw partner (indien van toepassing):

 • kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • bankafschriften van alle (buitenlandse) betaal- en spaarrekeningen van uzelf, uw partner en minderjarige kinderen van de laatste 3 maanden. Op de afschriften moet staan: het rekeningnummer, naam en adres, het begin- en eindsaldo en alle bij- en afschrijvingen
 • afschriften/overzichten van alle creditcards, PayPal-rekeningen, beleggingsrekeningen en cryptovaluta portefeuille (Bitcoins, etc.) van de laatste 3 maanden met daarop het begin- en eindsaldo en alle mutaties
 • bewijsstukken van uw vermogen, anders dan uw bankrekeningen
 • recent overzicht van al uw schulden (niet ouder dan 3 maanden)
 • loonstroken en/of uitkeringsspecificaties van de laatste 3 maanden
 • kopie van uw zorgovereenkomst

Na het indienen van uw aanvraag, starten wij ons onderzoek. Als het mogelijk is hebben wij telefonisch contact met u of uw begeleider. We zullen ook de onderhoudsplicht onderzoeken. Hiervoor vragen we mogelijk stukken op bij uw ouder(s).

Binnen 8 weken krijgt u het besluit toegestuurd. Hierin staat of u de bijzondere bijstand krijgt of niet.

De hoogte van de bijzondere bijstand is gelijk aan de norm Alleenstaande (ouder) van 18, 19 of 20 jaar. Kijk voor de hoogte op de pagina Normenoverzicht.

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer 14 0174.

Hoe staat het met mijn aanvraag of melding?

Wilt u weten hoe het staat met uw aanvraag of melding? Vul dan het formulier op onze website in.