Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Uw nieuwe werkgever of een organisatie kan een bewijs van goed gedrag vragen. Officieel heet zo’n document een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). U kunt dit bewijs aanvragen via de gemeente of via uw nieuwe werkgever waar u het formulier van krijgt. Het ingevulde formulier levert u in bij het gemeentehuis als u een afspraak heeft.

Afspraak maken

Meer informatie over het aanvragen van een VOG vindt u op de website van
Justis. Op deze website kunt u ook het formulier downloaden

Meenemen

Heeft u een afspraak bij het gemeentehuis? Neem dan het volgende mee: 

  • uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs 
  • het ingevulde formulier om een VOG aan te vragen 
  • bankpas voor de betaling met pin 

Vraagt u een VOG aan voor een kind jonger dan 18 jaar? Neem dan ook het paspoort of de identiteitskaart van het kind mee.  

Kosten

Soort product Prijs
Verklaring omtrent het gedrag (VOG) €41,35

U kunt een bewijs van goed gedrag aanvragen bij de gemeente. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je een handtekening van een ouder nodig. Jouw ouder doet de aanvraag.  

De gemeente controleert de ingevulde gegevens en stuurt de aanvraag naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Binnen 2 tot 4 weken krijgt u het bewijs thuis. Heeft u het adres opgegeven van de organisatie die het bewijs heeft gevraagd? Dan gaat het daarheen. 

Aanvragen als u niet staat ingeschreven 
Staat u niet ingeschreven in de gemeente waar u woont? Bijvoorbeeld omdat u niet meer in Nederland woont, maar wel Nederlander bent. Of omdat u buitenlander bent en ooit in Nederland heeft gewoond. Vraag dan een VOG aan bij Justis

De gemeente bewaart uw papieren aanvraag 3 maanden.   

De ouder of verzorger van het kind en het kind zelf ondertekenen de aanvraag. Daarna kan de ouder of verzorger zonder toestemming van het kind het bewijs aanvragen.  

Uw nieuwe werkgever kan een bewijs van goed gedrag ook online aanvragen bij Justis. Uw werkgever moet daarvoor eHerkenning met niveau 1 hebben. Hiermee kan het bedrijf veilig inloggen en uw aanvraag regelen. Daarna ontvangt u van de Dienst Justis een e-mail met een link naar de pagina waar u de aanvraag kunt doen. U logt in met uw DigiD. De Dienst Justis informeert u schriftelijk over uw aanvraag. 

Bij sommige beroepen is een verklaring over uw gedrag (VOG) verplicht. Bijvoorbeeld voor leraren, medewerkers in de dagopvang en buitenschoolse opvang, gastouders, bureaus voor gastouders en huisgenoten van gastouders. Ook als u met vertrouwelijke gegevens gaat werken, kan uw werkgever om een VOG vragen.