Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor rechtspersonen

Soms is het nodig dat een bedrijf een bewijs van goed gedrag afgeeft. Bijvoorbeeld bij een opdracht of het sluiten van een contract. Zo’n bewijs heet officieel een Verklaring omtrent gedrag (VOG). Deze kan ook nodig zijn als uw bedrijf lid wil worden van een brancheorganisatie. Dat is een organisatie waar bedrijven lid van zijn die ongeveer hetzelfde vak uitvoeren.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie geeft het bewijs af. Op de website van het ministerie vindt u alle informatie over het aanvragen van een VOG voor bedrijven.