Nederlandse nationaliteit via verkorte procedure aanvragen (optie)

U woont in Nederland en wilt Nederlander worden, dan kunt u dit aanvragen bij de gemeente. "Optie" is een verkorte aanvraag om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen.

Voorwaarden

U komt voor optie in aanmerking wanneer

  • u 18 jaar of ouder bent
  • uw geboorteakte is geregistreerd in de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP)

Meer informatie over de voorwaarden voor optie via de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Adviesgesprek

Voor een adviesgesprek maakt u een afspraak via telefoonnummer 14 0174.

Meenemen

Bij uw eerste afspraak neemt u mee:

  • een geldig paspoort (van het land van herkomst)
  • een geldige Nederlandse verblijfsvergunning
  • buitenlandse geboorteakte (als deze nog niet is geregistreerd bij de gemeente)