Nederlandse nationaliteit via verkorte aanvraag (optie)

Woont u in Nederland en wilt u Nederlander worden? Dan kunt u dit aanvragen bij de gemeente. Het proces om Nederlander te worden, noemen we naturalisatie. Het is ook mogelijk een verkorte aanvraag te doen. Dat heet optie.  

Welke voorwaarden gelden?

Wilt u een verkorte aanvraag (optie) doen voor de Nederlandse nationaliteit, dan gelden de volgende voorwaarden: 

  • u bent 18 jaar of ouder 
  • uw geboorteakte staat in de gemeente basisregistratie personen (BRP) 

Op de website van de de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) leest u meer over de voorwaarden voor optie.

Eerst advies vragen?

Wilt u eerst advies over het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u een afspraak voor een gesprek maken via telefoonnummer 14 0174.

Wat heb ik nodig voor naturalisatie?

Voor uw afspraak voor de verkorte aanvraag Nederlandse nationaliteit, heeft u de volgende documenten nodig: 

  • geldig paspoort van het land waar u vandaan komt 
  • geldige verblijfsvergunning voor Nederland 
  • buitenlandse geboorteakte als deze nog niet is ingeschreven bij de gemeente 

Soort product Kosten
naturalisatie één persoon € 217,-
naturalisatie één persoon met partner € 370,-
naturalisatie kind jonger dan 18 jaar € 24,-
De kosten van een verkorte aanvraag voor naturalisatie hangen af van uw situatie.  

Het proces om Nederlander te worden, bestaat uit de volgende stappen: 

  • als u aan de voorwaarden voldoet, behandelen wij uw verkorte aanvraag.  
  • de IND beslist over uw aanvraag.  
  • als IND positief beslist over uw aanvraag krijgt u een brief.  
  • 6 Weken later krijgt u van de gemeente een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Dit is een officiële gebeurtenis waar u bij moet zijn. U krijgt dan alle documenten en bent vanaf dat moment Nederlander.  

Het totale proces vanaf de aanvraag tot en met de beslissing van de IND duurt maximaal drie maanden. De IND kan deze periode verlengen met drie maanden. Als dat gebeurt, krijgt u hierover een brief. 

Bij de verkorte aanvraag hoort een onderzoek naar uw verleden. Wij kijken of u bijvoorbeeld een crimineel verleden heeft. Dat onderzoek heet een antecedentenonderzoek. Dit onderzoek doen we bij iedereen vanaf 16 jaar.