Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Heeft u een eigen bedrijf en tijdelijke financiële problemen? Bent u net gestart en kunt u daar nog niet van rondkomen of moet u stoppen met uw bedrijf? Misschien heeft u recht op bijstand voor zelfstandigen. Dat is een uitkering of bedrijfskapitaal via de Bbz-regeling.

Aanvragen

Wat is een Bbz-uitkering?

Een Bbz-uitkering is een bijstandsuitkering die bedoeld is om uw inkomen tijdelijk aan te vullen tot de voor u geldende standaard voor bijstand (bijstandsnorm).

De hoogte van de uitkering hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor een echtpaar/samenwonenden is dit maximaal € 1.834,04 netto per maand (peil januari 2024) en voor een alleenstaande € 1.283,83 netto per maand inclusief vakantietoeslag.

Het aantal niet studerende huisgenoten van 27 jaar en ouder telt mee voor de hoogte van de uitkering. Hoe meer personen er bij u wonen, hoe lager uw uitkering wordt. De reden hiervoor is dat u de woonkosten kunt delen. Dit heet de kostendelersnorm.

Een Bbz-uitkering is meestal een lening waarover u geen rente hoeft te betalen. Wij bepalen achteraf uw totale inkomsten en kijken dan of u de uitkering mag houden of moet terugbetalen. U kunt hier (pdf, 218 KB) de bedragen zien die nu gelden. Wanneer u bedrijfskapitaal ontvangt via de Bbz-regeling, dan moet u dat terugbetalen. U kunt hier de bedragen bekijken die nu daarvoor gelden.

Belangrijk

 • de regeling gaat uit van tijdelijke problemen, noodzaak en middelen. Hiermee bedoelen wij dat er een noodzaak moet zijn voor tijdelijke financiële hulp en dat u zelf niet de financiële middelen (inkomsten/vermogen) heeft om de problemen op te lossen
 • als u getrouwd bent of samenwoont, is een aanvraag altijd voor u beiden. Dit betekent dat de financiële situatie (inkomen/vermogen) van uw partner ook bepalen of u recht heeft op hulp via de Bbz-regeling
 • ook het vermogen van uw kinderen jonger dan 18 jaar die bij u wonen telt mee
 • als u een aanvraag indient, laten wij ons meestal adviseren door het Instituut Midden- en Kleinbedrijf (IMK) of de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • u kunt via www.krijgikbbz.nl snel zien of u recht heeft op de Bbz-regeling

Voorwaarden

U voldoet in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

 • u bent 18 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd
 • u heeft de Nederlandse nationaliteit of u bent rechtmatig in Nederland
 • u werkt gemiddeld minimaal 24 uur per week in uw bedrijf
 • u bent voor uw levensonderhoud afhankelijk van het inkomen uit uw bedrijf
 • uw (gezins)inkomen is niet voldoende om van rond te komen
 • uw bedrijf zit in Nederland
 • u heeft alle vergunningen die nodig zijn voor het uitoefenen van uw bedrijf
 • u heeft geen spaargeld of ander direct beschikbaar vermogen en u kunt geen lening krijgen van een bank

Welke gegevens moet ik aanleveren?

Bij het aanvraagformulier kunt u een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van uzelf en uw mogelijke partner uploaden. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, sturen wij u zo snel mogelijk een brief over de bewijsstukken die wij nodig hebben en hoe u die aan moet leveren.

 • als dit voor u geldt: verblijfsvergunning
 • jaarcijfers en aangiften inkomstenbelasting over de afgelopen drie jaar, als u korter dan 1,5 zelfstandige bent dan vanaf de start van het bedrijf tot nu
 • de voor uw bedrijf nodige vergunningen
 • bankafschriften van alle rekeningen (privé, zakelijk en spaar) over de afgelopen 2 maanden
 • het laatste bankafschrift, met saldo, van alle kinderen van jonger dan 18 jaar die bij u wonen
 • laatst ontvangen bewijsstuk van mogelijke andere inkomsten bijvoorbeeld uit loondienst (salarisstrook), uitkering (overzicht of bankafschrift) of alimentatie (bankafschrift)
 • bijgewerkte bewijsstukken van alle, in uw aanvraag opgegeven, bezittingen
 • als u schulden heeft: een overzicht van alle schulden en mogelijke betalingsregelingen die u heeft
 • als u in een huurwoning woont: bewijsstuk laatst betaalde huur en mogelijke huurtoeslag
 • als u in een koopwoning woont: bewijsstuk hypotheekrente (geen aflossing), laatst ontvangen aanslag gemeentelijke belastingen, kosten rioolrecht, kosten eigenaarsdeel waterschapslasten en premie opstalverzekering. Als dit voor u geldt: bewijsstuk Nationale Hypotheekgarantie
 • bewijsstuk zorgtoeslag als dit voor u geldt
 • als u deze verzekering heeft: bewijsstuk laatst betaalde premie particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • als u korter dan 1,5 jaar zelfstandige bent: uw starters- of ondernemingsplan

Extra als u getrouwd bent of samenwoont:

 • een door uw partner ondertekende verklaring, waaruit blijkt dat deze akkoord is met de aanvraag
 • bankafschriften van alle rekeningen van uw partner (privé, zakelijk en spaar) over de afgelopen 2 maanden
 • laatst ontvangen bewijsstuk van mogelijke andere inkomsten van uw partner bijvoorbeeld uit loondienst (salarisstrook), uitkering (overzicht of bankafschrift) of alimentatie (bankafschrift)
 • bijgewerkte bewijsstukken van alle, in uw aanvraag opgegeven, bezittingen van uw partner
 • als uw partner schulden heeft: een overzicht van alle schulden en lopende betalingsregelingen
 • bewijsstuk mogelijke zorgtoeslag van uw partner
 • als uw partner ook zelfstandige is: jaarcijfers en aangiften inkomstenbelasting over de afgelopen drie jaar
 • afhankelijk van uw situatie kunnen er nog andere bewijsstukken nodig zijn

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

De wettelijke periode voor het afhandelen van een aanvraag is 13 weken. Als dit noodzakelijk is, kunnen wij deze periode met nog eens maximaal 13 weken verlengen. U ontvangt een brief met een besluit. Hierin staat of u wel of geen recht heeft op een uitkering en/of bedrijfskapitaal.

Als uw aanvraag compleet is, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om uw aanvraag te bespreken. U kunt dan ook uw vragen stellen. Mocht u het niet eens zijn met ons besluit, dan kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen staat in de brief die u van ons ontvangt.

Extra voorwaarden en mogelijkheden in uw situatie

Voorwaarden

 • er is een tijdelijk probleem
 • uw bedrijf is naar verwachting levensvatbaar. Dit betekent dat u op redelijke termijn weer voldoende inkomsten ontvangt om alle lasten, zakelijk en privé, te kunnen betalen
 • u heeft de jaarcijfers en aangiften inkomstenbelasting over de afgelopen drie jaar

Mogelijkheden

 • een maandelijkse (extra) uitkering tot het bestaansminimum voor maximaal 12 maanden. De uitkering is eerst een lening waarover u geen rente betaalt. Achteraf bepalen wij u totale inkomen en kijken we of u de uitkering mag houden of moet terugbetalen. Bij een hoog vermogen moet u de uitkering altijd terugbetalen. Bekijk hier de bedragen die nu gelden
 • bedrijfskapitaal als lening waarover u rente betaalt. Het bedrijfskapitaal is maximaal € 248.064,00 (peil januari 2023). De rente is op dit moment 8%. De looptijd van de lening is maximaal 10 jaar. Bekijk hier de bedragen die nu gelden

Voorwaarden

 • u was werkloos toen u het bedrijf begon of u zou op korte termijn werkloos worden
 • er is een tijdelijk probleem
 • u verwacht dat uw bedrijf levensvatbaar is. Dit betekent dat u binnen een redelijke periode weer voldoende inkomsten ontvangt om al uw lasten, zakelijk en privé, te kunnen betalen
 • u heeft de jaarcijfers en aangiften inkomstenbelasting vanaf de datum van de start van uw bedrijf

Mogelijkheden

 • een maandelijkse (extra) uitkering tot het bestaansminimum voor een periode van maximaal 36 maanden, aansluitend op een werkloosheidsuitkering. De uitkering is eerst een lening waarover u geen rente betaalt. Achteraf stellen wij uw totale inkomen vast en kijken dan of u de uitkering mag houden of moet terugbetalen. Dat hangt af van uw vermogen. Bij een hoog vermogen moet u de uitkering altijd terugbetalen. Bekijk hier de bedragen die nu gelden
 • bedrijfskapitaal als lening waarover u rente betaalt. Het bedrijfskapitaal is maximaal € 45.670,00 (peil januari 2023). De rente is nu 8%. De lening krijgt u voor maximaal 10 jaar. Bekijk hier de bedragen die nu gelden

U kunt hier geen aanvraag indienen. Dit komt omdat u uw plannen eerst moet bespreken met uw contactpersoon van uw bijstandsuitkering. Uw contactpersoon schakelt eventueel reïntegratiebedrijf Patijnenburg in om uit te zoeken wat voor u de snelste manier is om uit uw uitkering te komen. Ook kijkt Patijnenburg of u bijvoorbeeld eerst een cursus moet volgen. Nadat u dit traject goed heeft doorlopen kunt u mogelijk hulp krijgen vanuit de Bbz-regeling. Wij nemen dan contact met u op voor de aanvraag.

Voor u geldt dan voorlopig als informatie:

Voorwaarden

 • er is een tijdelijk probleem
 • u verwacht dat uw bedrijf levensvatbaar is. Dit betekent dat u binnen een redelijke periode weer voldoende inkomsten ontvangt om alle lasten, zakelijk en privé, te kunnen betalen

Mogelijkheden

 • een maandelijkse (extra) uitkering tot het bestaansminimum voor een periode van maximaal 36 maanden, aansluitend op uw bijstandsuitkering. De uitkering is eerst een lening waarover u geen rente betaalt. Wij stellen achteraf uw totale inkomen vast en kijken dan of u de uitkering mag houden of moet terugbetalen. Bekijk hier de bedragen die nu gelden
 • bedrijfskapitaal als lening waarover u rente betaalt. Het bedrijfskapitaal is maximaal € 45.670,00 (peil januari 2023). De rente is nu 8%. De lening krijgt u voor maximaal 10 jaar. Bekijk hier de bedragen die nu gelden

Voorwaarden

 • uw totale inkomen is al langere tijd lager dan het minimum
 • u verwacht dat uw inkomsten uit uw bedrijf in de toekomst € 9.852,00 (peil januari 2023) per jaar zijn

Mogelijkheden

 • een maandelijkse (extra) uitkering tot het bestaansminimum tot de dag waarop u en/of uw partner recht heeft op een AOW-uitkering. De uitkering is eerst een lening waarover u geen rente betaalt. Achteraf stellen wij uw totale inkomen vast en kijken dan of u de uitkering mag houden of moet terugbetalen. Dat hangt af van uw vermogen. Bij een hoog vermogen moet u de uitkering altijd terugbetalen. Bekijk hier hier de bedragen die nu gelden
 • bedrijfskapitaal als lening waarover u rente betaalt. Het bedrijfskapitaal is maximaal € 12.403,00 (peil januari 2023). De lening krijgt u voor maximaal 10 jaar. Het is mogelijk dat u het bedrijfskapitaal niet hoeft terug te betalen. Dat hangt af van uw vermogen. Bekijk hier de bedragen die nu gelden

Voorwaarden

 • u kunt uw bedrijf niet direct stoppen
 • uw bedrijf is niet meer levensvatbaar. Dit betekent dat u verwacht dat u onvoldoende inkomsten gaat ontvangen om alle lasten, zakelijk en privé, te kunnen betalen

Mogelijkheden

 • een maandelijkse (extra) uitkering tot het bestaansminimum voor een periode van maximaal 12 maanden of tot zoveel eerder als dat u uw bedrijf bent gestopt. De uitkering is eerst een lening waarover u geen rente betaalt. Achteraf stellen wij uw totale inkomen vast en kijken dan of u de uitkering mag houden of moet terugbetalen. Dat hangt af van uw vermogen. Bij een hoog vermogen moet u de uitkering altijd terugbetalen. Bekijk hier (pdf, 218 KB) de bedragen die nu gelden

Het is van groot belang dat u alle gevraagde informatie en bewijsstukken op tijd aanlevert, anders duurt de afhandeling langer of kunnen wij besluiten om uw aanvraag niet te behandelen.

Hulp nodig?

Heeft u moeite met het invullen van (website)formulieren? U kunt binnenlopen bij een Buurt Informatiepunt bij u in de buurt of een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Andere vraag? U kunt op werkdagen bellen met ons Klant Contact Centrum op telefoonnummer 14 0174 en vragen naar het team Bbz. U kunt ook een e-mail sturen naar [email protected]. Vermeld in de e-mail uw naam, geboortedatum en adres.