Handleiding formulier ‘Wijziging inkomen’

Volg onderstaande stappen voor het invullen het formulier ‘Wijziging inkomen’. Lees eerst deze handleiding. Dan bent u goed voorbereid.

Deze handleiding kunt u afdrukken. Gebruik hiervoor uw rechtermuisknop. Of gebruik de sneltoetsen Ctrl + p.

Voorbereiding

Sla voordat u het formulier invult, de documenten digitaal op op uw computer. Heeft u papieren bewijzen? Dan kunt u hier een scan of met uw mobiel een foto van maken. Sla de scans of foto’s (bestanden) op in een makkelijk terug te vinden map. Vanuit het formulier wordt u straks gevraagd om deze bestanden aan het formulier toe te voegen.

Een bijlage (bestand) mag maximaal 5mb zijn. U kunt meerdere bijlagen meesturen tot een maximum van 10mb.

 • gebruikersnaam en wachtwoord DigiD
 • burgerservicenummer
 • loon- en/of uitkeringsspecificaties (bestand)
 • ondertekende verklaring partner (indien van toepassing)
 • legitimatiebewijs partner (indien van toepassing)

Als dat nodig is, sla dan ook de volgende documenten op

 • bewijs van uitschrijving onderwijsinstelling/beëindiging van het recht op studiefinanciering
 • kopie voorlopige teruggaaf of aanslag van de Belastingdienst
 • arbeidsovereenkomst
 • kopie toekenning van bijv. ZW, WIA, WW
 • bewijsstuk alimentatie
 • bewijs van inschrijving onderwijsinstelling/recht op studiefinanciering
 • bewijsstuk pensioen
 • vrijwilligersverklaring of bewijsstuk van de hoogte van de vergoeding
 • kopie bewijs beëindiging arbeidsovereenkomst
 • inschrijvingsbewijs Kamer van Koophandel

Ga naar ‘Uw inkomsten veranderen’. Daar vindt u het formulier.

Stap 1

U komt eerst op de inlogpagina van DigiD. Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Klik op ‘Inloggen’. Met het invullen van uw DigiD, ondertekent u het formulier ‘Wijzing inkomen’.

Stap 2

U bent nu op de 1e pagina van het formulier ‘Wijziging inkomen’. Klik op ‘Volgende stap’.

Stap 3

Hier vult u uw burgerservicenummer en uw e-mailadres in. Heeft u alle velden (*verplicht) ingevuld? Klik dan op ‘Volgende stap’.

Stap 4

Op deze pagina vult u in of de wijziging voor uzelf en/of uw partner of kind is. Verder geeft u aan welke wijziging op uw inkomen voor u van toepassing is. Stuur hier ook de documenten mee die behoren bij uw wijziging. Klik op ‘Bladeren’. U komt hiermee in de mappen op uw computer. Kies de map waar u de bijlagen heeft opgeslagen en kies een bijlage. Heeft u meer bijlagen? Dan herhaalt u deze stappen tot u alle bijlagen heeft toegevoegd. Heeft u meer of minder dan 3 bijlagen? Dan kunt u bij ‘Wilt u nog meer bijlagen meesturen?’ Ja of Nee aanvinken. Heeft u alle bijlagen toegevoegd? Klik dan op 'Volgende stap'

Stap 5

Hier kunt u  eventueel extra informatie toevoegen om de opgave te verduidelijken. Vink hier ook aan of u een partner heeft. Wanneer u een partner heeft, moet deze ook meetekenen.

Stap 6

(Heeft u geen partner, ga dan direct door naar stap 7.)

Als u een partner heeft, vult u hier zijn of haar naam en geboortedatum in. Bij de bijlagen stuurt u een ondertekende verklaring en een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs mee. Klikt u op ‘Bladeren’. U komt hiermee in de mappen op uw computer. Kies de map waar u de bijlagen heeft opgeslagen en kies een bijlage. Heeft u meerdere bijlagen? Dan herhaalt u deze stappen tot u alle bijlagen heeft toegevoegd. Heeft u alle velden ingevuld en de benodigde bijlagen toegevoegd? Klik dan op ‘Volgende stap’.

Stap 7

Wanneer u het formulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, vinkt u ‘Akkoord’ aan. En klik op ‘Volgende stap’.

Stap 8

Op deze pagina krijgt u een overzicht van de door u ingevulde gegevens. Wilt u nog iets wijzigen, klik dan op ‘Vorige stap’ (net zo lang tot u bij de pagina bent, waar u iets wilt wijzigen).

Als u alle gegevens goed heeft ingevuld, dan klikt u op ‘Verzenden’. U kunt uw ingevulde formulier bewaren voor uw eigen administratie. Dit doet u via ‘Download het formulier’. Sla het formulier op op uw computer. 

U heeft nu uw formulier ‘wijziging inkomen’ opgestuurd naar gemeente Westland. U krijgt per e-mail hiervan een verzendbevestiging. Uw wijzigingen worden zo spoedig mogelijk verwerkt