Handleiding formulier 'Wijziging overig'

Voor het invullen van het formulier 'Wijziging overig' volgt u onderstaande stappen. Leest u eerst deze handleiding. Dan bent u goed voorbereid.

Deze handleiding kunt u afdrukken. Gebruik hiervoor uw rechtermuisknop. Of gebruik de sneltoetsen Ctrl + p.

Voorbereiding

Voordat u het formulier invult, is het belangrijk dat u alle bewijsstukken digitaal opslaat op uw computer. Heeft u papieren bewijzen? Dan kunt u hier een scan of met uw mobiel een foto van maken. Sla de scans/foto’s (bestanden) op in een makkelijk terug te vinden map. Vanuit het formulier wordt u straks gevraagd om deze bestanden aan het formulier toe te voegen. Een bijlage (bestand) mag maximaal 5 mb zijn. U kunt meerdere bijlagen meesturen tot een maximum van 10 mb. Zorgt u dat u de volgende gegevens voor u hebt liggen en bestanden in een map klaar hebt staan:

  • gebruikersnaam en wachtwoord DigiD
  • burgerservicenummer
  • kopie overeenkomst vrijwilligerswerk (bij aanvang vrijwilligerswerk)
  • kopie verblijfsvergunning (bij wijziging van verblijfsstatus)
  • ondertekende verklaring partner (indien van toepassing)
  • legitimatiebewijs partner (indien van toepassing)

Ga naar 'Andere situaties'. Daar vindt u het formulier.

Stap 1

U komt eerst op de inlogpagina van DigiD. Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Klik op ‘Inloggen’. Met het invullen van uw DigiD, ondertekent u het formulier ‘Wijziging overig’

Stap 2

U bent nu op de 1e pagina van het formulier ‘Wijziging overig’. Klik op ‘Volgende stap’.

Stap 3

Hier vult u uw burgerservicenummer en uw e-mailadres in. Heeft u alle velden (*verplicht) ingevuld? Klik dan op ‘Volgende stap’

Stap 4

Op deze pagina vult u in over welke soort wijziging het gaat. U kunt hier aangeven dat

  • u bent overgestapt naar een andere zorgverzekeraar
  • u met vrijwilligerswerk bent begonnen
  • uw verblijfsvergunning is gewijzigd
  • u uw uitkering wilt beëindigen

Geeft daarna aan wanneer de wijziging is ingegaan. Stuur hier ook de documenten mee die behoren bij uw wijziging. Klik op ‘Bladeren’. U komt hiermee in de mappen op uw computer. Kies de map waar u de bijlagen heeft opgeslagen en kies een bijlage. Heeft u meerdere bijlagen? Dan herhaalt u deze stappen tot u alle bijlagen heeft toegevoegd. Heeft u meer of minder dan 3 bijlagen? Dan kunt u bij ‘Wilt u nog meer bijlagen meesturen?’ Ja of Nee aanvinken. Heeft u alle bijlagen toegevoegd? Klik dan op ‘Volgende stap’.

Stap 5

Hier heeft u ruimte om eventueel extra informatie te geven om uw wijzigingen te verduidelijken. Vink hier ook aan of u een partner heeft. Wanneer u een partner heeft, moet deze ook meetekenen.

Stap 6

(Heeft u geen partner, ga dan direct door naar stap 7.)

Wanneer u een partner heeft, vult u hier zijn of haar naam en geboortedatum in. Bij de bijlagen stuurt u een ondertekende verklaring en een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs mee. Klik op ‘Bladeren’. U komt hiermee in de mappen op uw computer. Kies de map waar u de bijlagen heeft opgeslagen en kies een bijlage. Heeft u meerdere bijlagen? Dan herhaalt u deze stappen tot u alle bijlagen heeft toegevoegd. Heeft u alle velden (*verplicht) ingevuld en de benodigde bijlagen toegevoegd? Klik dan op ‘Volgende stap’.

Stap 7

Wanneer u het formulier volledig en naar waarheid hebt ingevuld, vinkt u ‘Akkoord’ aan. En klik op ‘Volgende stap’.

Stap 8

Op deze pagina krijgt u een overzicht van de door u ingevulde gegevens. Wilt u nog iets wijzigen, klik dan op ‘Vorige stap’ (net zo lang tot u bij de pagina bent, waar u iets wilt wijzigen). Als u alle gegevens goed hebt ingevuld, dan klikt u op ‘Verzenden’.

U kunt uw ingevulde formulier bewaren voor uw eigen administratie. Dit doet u via ‘Download het formulier’. Sla het formulier op op uw computer.

U heeft nu uw formulier opgestuurd naar gemeente Westland. U krijgt per e-mail een verzendbevestiging. Uw wijzigingen worden zo spoedig mogelijk verwerkt.