Handleiding maandelijks inkomensformulier

Volg onderstaande stappen voor het invullen van het maandelijks inkomensformulier.  Lees eerst deze handleiding. Dan bent u goed voorbereid.

Deze handleiding kunt u afdrukken. Gebruik hiervoor uw rechtermuisknop. Of gebruik de sneltoetsen Ctrl + p.

Voorbereiding

Sla voordat u het formulier invult, de documenten digitaal op op uw computer. Heeft u papieren bewijzen? Dan kunt u hier een scan of met uw mobiel een foto van maken. Sla de scans of foto’s (bestanden) op in een makkelijk terug te vinden map. Vanuit het formulier wordt u straks gevraagd om deze bestanden aan het formulier toe te voegen.

Een bijlage (bestand) mag maximaal 5mb zijn. U kunt meerdere bijlagen meesturen tot een maximum van 10mb.

  • gebruikersnaam en wachtwoord DigiD
  • burgerservicenummer
  • loon- en/of uitkeringsspecificaties (bestand)
  • ondertekende verklaring partner (indien van toepassing)
  • legitimatiebewijs partner (indien van toepassing)

Belangrijk

Als u pas na de aangegeven datum van inlevering uw loonstrook of uitkeringsspecificatie ontvangt, vragen wij u toch het inkomens- en wijzigingsformulier over die maand op te sturen. U stuurt dan uw loonstrook of uitkeringsspecificatie van de vorige maand mee. Zodra u een loonstrook of uitkeringsspecificatie van de huidige maand ontvangt, moet u deze zo spoedig mogelijk in te leveren. Ga naar ‘uw maandelijks inkomen'. Daar vindt u het formulier.

Stap 1

U komt eerst op de inlogpagina van DigiD. Hier vult u uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Klik op ‘Inloggen’. Met het invullen van uw DigiD, ondertekent u uw maandelijks inkomensformulier.

Stap 2

U bent nu op de 1e pagina van het inkomensformulier. Klik op ‘Volgende stap’.

Stap 3

Hier vult u uw burgerservicenummer en uw e-mailadres in. Heeft u alle velden (*verplicht) ingevuld? Klik dan op ‘Volgende stap’.

Stap 4

Op deze pagina vult u in of de opgave voor uzelf en/of uw partner is. Verder vult u de naam in  van wie u inkomsten heeft ontvangen, het bedrag en de periode. Vink hier ook aan of u een loon- of uitkeringsspecificatie heeft ontvangen. (Heeft u ‘ja’ ingevuld, dan gaat u naar stap 5a, heeft u ‘nee’ ingevuld, dan gaat u naar stap 5b.). Heeft u alle velden (*verplicht) ingevuld? Klik dan op 'Volgende stap’.

Stap 5a

Op deze pagina kunt u uw specificaties van uw loon en/of uitkering toevoegen. Klik op ‘Bladeren’. U komt hiermee in de mappen op uw computer. Kies de map waar u de bijlagen heeft opgeslagen en kies een bijlage. Heeft u meerdere bijlagen? Dan herhaalt u deze stappen tot u alle bijlagen heeft toegevoegd. Heeft u meer of minder dan 3 bijlagen? Dan kunt u bij ‘Wilt u nog meer bijlagen meesturen?’ Ja of Nee aanvinken. Heeft u alle bijlagen toegevoegd? Klik dan op ‘Volgende stap’.

Stap 5b

Op deze pagina geeft u aan over welke periode uw loon en/of uitkering gaat, of het bedrag netto, bruto of geschat is en of het inclusief of exclusief vakantiegeld is. Als u een ander bewijsstuk heeft van uw loon (bijvoorbeeld een bankafschrift van de bijschrijving) dan kunt u deze hier toevoegen. Klik op ‘Bladeren’. U komt hiermee in de mappen op uw computer. Kies de map waar u de bijlagen heeft opgeslagen en kies een bijlage. Heeft u meerdere bijlagen? Dan herhaalt u deze stappen tot u alle bijlagen heeft toegevoegd. Heeft u meer of minder dan 3 bijlagen? Dan kunt u bij ‘Wilt u nog meer bijlagen meesturen?’ Ja of Nee aanvinken. Heeft u alle bijlagen toegevoegd? Klik dan op 'Volgende stap'.

Stap 6

Hier heeft u ruimte om eventueel extra informatie te geven om de opgave te verduidelijken. Vink hier ook aan of u een partner heeft. Klik dan op ‘Volgende stap’.

Stap 7

(Heeft u geen partner, ga dan direct door naar stap 8.) Wanneer u een partner heeft, vult u hier zijn of haar naam en geboortedatum in. Klik dan op ‘Volgende stap’.

Stap 8

Wanneer u het formulier volledig en naar waarheid hebt ingevuld, vinkt u ‘Akkoord’ aan en klik op ‘Volgende stap’.

Stap 9

Op deze pagina krijgt u een overzicht van de door u ingevulde gegevens. Wilt u nog iets wijzigen, klik dan op ‘Vorige stap’ (net zo lang tot u bij de pagina bent, waar u iets wilt wijzigen). Als u alle gegevens goed hebt ingevuld, dan klikt u op ‘Verzenden’.

U kunt uw ingevulde formulier bewaren voor uw eigen administratie. Die dit door uw formulier via ‘Download het formulier’ te downloaden en op te slaan op uw computer.
U krijgt per e-mail een verzendbevestiging van uw maandelijks inkomensformulier.

U heeft nu uw formulier opgestuurd naar gemeente Westland. Wij gaan dit verwerken. Wanneer wij aanvullende informatie nodig hebben, krijgt u daarover van ons bericht.