Doelgroepverklaring

Bent u 56 jaar of ouder, krijgt u van de gemeente een uitkering en heeft u een (deeltijd)baan gevonden? Vraag dan een doelgroepverklaring aan. Dit is een verklaring die laat zien dat u als werknemer een uitkering had voordat u in dienst kwam. Met deze verklaring kan uw werkgever een mogelijk loonkostenvoordeel (LKV) krijgen.

Voor wie

U krijgt een doelgroepverklaring als u aan de volgende voorwaarden voldoet: 

  • U bent bij de start van uw nieuwe baan tussen de 56 jaar en de AOW-leeftijd. 
  • U heeft of had recht op een uitkering van de gemeente (Participatiewet, IOAW of IOAZ) 
  • U heeft een normale baan bij uw werkgever die u betaalt voor uw werk. 
  • U bent het afgelopen half jaar niet in dienst geweest bij de werkgever waar u nu werkt. 
  • U bent maximaal 3 maanden in dienst bij uw werkgever. Na deze 3 maanden heeft de werknemer geen recht meer op de doelgroepverklaring. 

Let op: u bent niet verplicht een doelgroepverklaring aan te vragen! 

Aanvragen

Hoe werkt het

Heeft u de doelgroepverklaring ontvangen? Dan geeft u een kopie aan uw werkgever. Wilt u dat de gemeente een kopie naar uw werkgever stuurt? Geef dit dan aan op het formulier als u de verklaring aanvraagt. U hoeft de verklaring dan niet zelf aan uw werkgever te geven. 

De gemeente stuurt de doelgroepverklaring ook naar het UWV. 

Met de kopie kan uw werkgever korting op de premie aanvragen bij de Belastingdienst. Dat betekent dat uw werkgever korting krijgt op de loonheffing die hij voor u als werknemer afdraagt aan de Belastingdienst. De korting ontvangt de werkgever maximaal drie jaar. 

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer
14 0174.