Commissie Omgevingskwaliteit

Bij de gemeente beoordeelt een commissie of plannen volgens de regels zijn. Die regels staan in de welstandsnota. De commissie Omgevingskwaliteit vergadert om de week op maandag. De vergaderingen zijn openbaar. De gemeente maakt op vrijdag de agenda bekend. 

Vraagt u toestemming (een omgevingsvergunning) om iets te bouwen of wijzigen, dan beoordeelt de gemeente uw aanvraag. De gemeente vraagt advies aan de commissie Omgevingskwaliteit. Uitgangspunten bij de toetsing van uw plan door de commissie staan onder ondere in de welstandsnota.  

Als u iets wilt bouwen, kunt u eerst overleggen of u toestemming (een omgevingsvergunning) moet vragen. Dat heet vooroverleg. De gemeente kijkt dan of het nodig is uw plan in de vergadering van de commissie Omgevingskwaliteit te bespreken. Uw plan wordt dan getoetst aan de Welstandsnota. Het vooroverleg is niet openbaar. U kunt er zelf wel bij aanwezig zijn. Voor het vooroverleg levert u de volgende documenten aan: 

  • tekeningen van alle gevels van wat u wilt bouwen en de gevels van gebouwen ernaast 
  • tekeningen van details die het gezicht van het bouwwerk bepalen 
  • foto's van de bestaande situatie en de gebouwen ernaast 
  • overzicht van het materiaal en de kleuren die u aan de buitenkant wilt gebruiken 
  • tekening waarin wijzigingen zijn aangegeven (slooptekening)

Aanvragen 

De aanvraag voor een vooroverleg kunt u per e-mail sturen. Stuur uw e-mail naar [email protected].

Kosten

Als u in de vooroverlegfase advies vraagt, dan zijn daar geen kosten aan verbonden. Bij een omgevingsvergunningaanvraag worden wel legeskosten in rekening gebracht voor een beoordeling door de commissie omgevingskwaliteit.