Omgevingsvergunning

Gaat u bouwen of verbouwen? Een boom kappen? Het gebruik van een gebouw of terrein veranderen? Vaak heeft u daarvoor een omgevingsvergunning (toestemming) nodig omdat het invloed heeft op de omgeving. Met elkaar hebben we afspraken gemaakt over wat wel en niet mogelijk is. Veel daarvan staat in het bestemmingsplan. De gemeente let er met de omgevingsvergunning op of uw plan (initiatief) past in die afspraken.

Kijk of u een omgevingsvergunning nodig heeft:

U heeft een vergunning nodig als u een huis, bedrijfspand of ander bouwwerk gaat bouwen. Dat geldt vaak ook voor veranderingen aan een huis. Denk aan de plaatsing van een nieuw raam in de gevel of gat in een dragende muur. Kijk op de site van het Omgevingsloket voor de eisen voor de toestemming (vergunningseisen) en de aanvraag.

Als u een pand gaat bouwen waarin u kamers gaat verhuren, zal een Bibob-onderzoek (pdf, 277 KB) (integriteitsonderzoek) deel uitmaken van de aanvraagprocedure.

Wilt u een serre, aanbouw of berging bij een huis of bedrijfsgebouw maken? Bijgebouwen op het achtererf zijn soms zonder toestemming (vergunning) te plaatsen. Kijk dus goed bij het Omgevingsloket voor u een aanvraag doet.

Bekijk voor het aanvragen van een vergunning de lijst met indieningsvereisten voor bijgebouwen en de voorbeeldtekening (jpg, 151 KB).

Wilt u een dakkapel of dakopbouw plaatsen? Aan de achterkant van het huis zijn ze vaak vergunningsvrij. Kijk bij het Omgevingsloket voor u een aanvraag doet.

Bekijk ook de lijst met indieningsvereisten en de voorbeeldtekening (jpg, 187 KB).

Wilt u een warmtepomp of airco plaatsen? In sommige gevallen zijn ze vergunningsvrij, wanneer ze niet hoger dan 1m zijn en de oppervlakte niet meer dan 2m² is. Ook moet de warmtepomp of airco los van het gebouw staan.

Wanneer de warmtepomp of airco aan de gevel van een gebouw wordt bevestigd, is deze bijna altijd vergunningsplichtig. Neem bij twijfel contact met ons op per mail.

Op de website van de rijksoverheid kunt u meer lezen over geluidseisen voor warmtepompen en airco’s.

Duurzaamheidstips leest u op de website van WestlandWoontDuurzaam.

Als u een huis of bedrijfsgebouw helemaal of voor een deel wilt slopen of als u asbest wilt verwijderen, moet u een sloopmelding doen. Soms moet u ook een omgevingsvergunning aanvragen.

Het kappen van een boom op eigen grond kan zonder toestemming (vergunning), behalve als de boom op de bomenlijst staat.

Voor het veranderen van een door gemeente of rijk aangewezen monument of een bouwwerk in een beschermd dorpsgezicht is meestal een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt ook voor werk aan de binnen: aan de constructie, de indeling of de afwerking van de binnenkant (interieur).

Wilt u een aansluiting van uw terrein naar de openbare weg maken? Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig. Kijk voor meer informatie op de site van het Omgevingsloket.

Omgevingsvergunning aanvragen

U vraagt een omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket.nl. U krijgt dan een aantal vragen die u moet beantwoorden. Zo wordt duidelijk welke documenten u nodig heeft. Zorg er wel voor dat uw aanvraag compleet is. Aanvragen die niet compleet zijn, lopen vertraging op.

Belangrijke informatie bij uw aanvraag

Heeft u een aanvraag bij ons gedaan? Wij gebruiken jeleefomgeving.nl om vergunningen en brieven te versturen.
Via een e-mail ontvangt u van ons een bericht van [email protected] met een link. Deze link kunt u veilig gebruiken. Volg verder de instructies, dan komt u bij het bericht dat wij hebben gestuurd.

Binnen de omgeving van jeleefomgeving.nl is het mogelijk om te reageren. Gebruik deze mogelijkheid echter niet.
Uw bericht komt dan namelijk niet goed bij ons aan.

Wilt u bijvoorbeeld een aanvulling indienen? Doe dat dan via omgevingsloket.nl. Verder staat in de verstuurde brief hoe u kunt reageren.

Voldoet uw plan (initiatief) niet aan het omgevingsplan en beleid van de gemeente? Vraag advies bij de gemeente.

Het advies geeft u meer inzicht in de kansen voor uw initiatief. Voor het opstellen van het advies organiseert de gemeente Eenvoudig Omgevingsoverleg of een Initiatieventafel Westland (ITW). Bij de ITW kijkt de gemeente of plannen die niet voldoen aan het omgevingsplan gewenst of haalbaar zijn.

Vooraf vindt altijd een gratis gesprek plaats. U hoort welke stappen we kunnen nemen en wat de kosten zijn. Die kosten heten leges. Leidt het advies tot een officiële aanvraag voor een vergunning (van hetzelfde initiatief), dan trekken we het bedrag dat u aan leges heeft betaald daarvan af.

De kosten zijn te vinden in hoofdstuk 2 van de legesverordening 2024.

Neem voor meer informatie contact op via [email protected]. Voor bedrijven: [email protected]. Bellen kan ook via 14 0174.

Een vergunning aanvragen kost geld (leges). De gemeente betaalt hieruit de kosten van behandeling en controle. De hoogte van de leges hangt af van de (bouw)kosten. Die zijn terug te vinden in de legesverordening 2024 (bijlage tarieventabel, hoofdstuk 2, artikel 2.4 en verder)

Als uw aanvraag compleet is ingediend ontvangt u binnen 8 weken een beslissing. Is de aanvraag niet compleet? Dan duurt de afhandeling langer.

Voor uitgebreide aanvragen geldt een periode om te beslissen van 26 weken. Voorbeelden van uitgebreide aanvragen zijn het veranderen van een Rijksmonument, vergunningen voor brandveilig gebruik of het oprichten van een milieu-inrichting.

U mag starten met (ver)bouwen als de gemeente toestemming (de vergunning) heeft gegeven. Houd er rekening mee dat belanghebbenden (bijvoorbeeld omwonenden) daarna nog 6 weken lang bezwaar kunnen maken.

U moet de start en het einde van het werk melden. Dat doet u met de ‘start en gereedmelding’-formulieren. Deze krijgt u bij het besluit over uw aanvraag van de omgevingsvergunning.

De gemeente controleert de (ver)bouw. We kijken of u bouwt volgens het bouwbesluit en de vergunning. Denk aan de eisen rond techniek, veiligheid en milieu. De gemeente kan het werk stilleggen als u anders werkt dan die eisen.

Let op: vanaf 1 januari 2024 moet u de controle regelen met iemand van buiten (extern). De gemeente controleert dit bij de aanvraag voor de vergunning. De gemeente blijft wel welstand en de veiligheid van de omgeving controleren. 

Wilt u uw omgevingsvergunning overdragen aan iemand anders? Bij voorbeeld bij verkoop? Meld dit dan bij de gemeente.

U kunt een omgevingsvergunning bij verkoop overdragen aan de nieuwe eigenaar. Denk aan de verkoop van een strandhuisje of een (bouw)project aan een nieuwe eigenaar.

De persoon die de vergunning heeft, is verplicht dit op zijn laatst één maand van tevoren te melden. Gebruik daarvoor onderstaande link naar DigiD of eHerkenning.

Overdragen is gratis en er is geen nieuwe controle.

Inloggen met DigiD Regel met DigiD Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Regel met eHerkenning

  • een omgevingsvergunning kan nodig zijn bij veranderingen die invloed hebben op het milieu
  • ook voor het veranderen van gebruik van de bodem heeft u soms een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het graven van een grote vijver, het aanleggen van kabels en leidingen of bij het bouwen van een huis of bedrijfsgebouw
  • vanaf 1 januari 2024 gelden er ook regels voor voldoende hemelwateropvang

Het Platform Gehandicapten heeft een lijst (pdf, 367 KB) met tips om de bereikbaarheid voor gebouwen voor iedereen mogelijk te maken. Deze checklist kunt u gebruiken bij het maken van uw plannen. De checklist is niet verplicht voor de aanvraag.

Hulp nodig? 

Vind je het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt je helpen. Je kan ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer 14 0174.

Contact

Twijfelt u over uw aanvraag? Of kunt u de vragen van het Omgevingsloket niet beantwoorden?

Mail dan naar [email protected].

Bedrijven mailen naar: [email protected].

Bellen kan ook via 14 0174.