Omgevingsvergunning

Gaat u bouwen of verbouwen? Een boom kappen of iets slopen? Het gebruik van een gebouw of terrein veranderen? Vaak heeft u daarvoor een omgevingsvergunning (toestemming) nodig omdat het invloed heeft op de omgeving. Bekijk hieronder stap voor stap hoe dit werkt.

Doe altijd eerst een vergunningscheck bij het Omgevingsloket vergunningscheck.

Als uit de vergunningscheck blijkt dat u geen vergunning nodig heeft, dan kunt u meteen aan de slag. U moet uiteraard wel voldoen aan de regels uit het Besluit Bouwwerken Leefomgeving en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Wij adviseren u om uw buren voordat u aan het werk gaat te informeren.

Via regels op de kaart kunt u alle geldende regels vinden voor uw locatie. Past uw plan binnen de regels dan kunt u direct een vergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag moet u kosten betalen. Deze staan in de legesverordening.

Past uw plan niet binnen de regels of twijfelt u daarover, mail dan naar Omgevingsloket Westland. Wij kunnen u adviseren. Het eerste gesprek (de intake) is gratis. U hoort wat de eventuele vervolgstappen en de kosten zijn.

Ook is het belangrijk dat u uw omgeving betrekt bij uw plan. Dat noemen we participatie.

Past uw plan niet binnen de regels of twijfelt u daaraan, mail dan naar Omgevingsloket Westland voor een vooroverleg. Wij kunnen u adviseren. Het eerste gesprek (de intake) is gratis. U hoort wat de eventuele vervolgstappen en de kosten zijn.

In een vooroverleg toetsen wij uw plan aan het omgevingsplan, beleid en de welstandsnota en kijken of er extra advies nodig is van bijvoorbeeld een stedenbouwkundige of verkeersdeskundige. De kosten van het vooroverleg hangen af van de complexiteit van uw plan. Dit wordt van te voren met u besproken.

De kosten staan ook in hoofdstuk 2 van de bijlage bij de legesverordening.

Afhankelijk van de uitkomst van het vooroverleg kunt u een vergunning aanvragen via het Omgevingsloket. In de meeste gevallen ontvangt u binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. Deze termijn kan eventueel met 6 weken worden verlengd.

Zorg ervoor dat uw aanvraag compleet is. Aanvragen die niet compleet zijn lopen onnodig vertraging op.

In de meeste gevallen mag u starten met uw werkzaamheden als u de omgevingsvergunning heeft ontvangen. Dit is anders als u bijvoorbeeld gaat slopen of een boom gaat kappen. Omdat deze activiteiten niet terug te draaien zijn, mag u, als er geen voorlopige voorziening is aangevraagd, pas 4 weken na ontvangst van de vergunning starten met de werkzaamheden.

Houd er rekening mee dat belanghebbenden binnen 6 weken bezwaar kunnen maken.

Veel voorkomende vergunningaanvragen

Bekijk de lijst met veel aangevraagde vergunningen voor meer informatie.

Belangrijke informatie bij uw aanvraag

Heeft u een aanvraag bij ons gedaan? Wij gebruiken jeleefomgeving.nl om vergunningen en brieven te versturen.
Via een e-mail ontvangt u van ons een bericht van [email protected] met een link. Deze link kunt u veilig gebruiken. Volg verder de instructies, dan komt u bij het bericht dat wij hebben gestuurd.

Binnen de omgeving van jeleefomgeving.nl is het mogelijk om te reageren. Gebruik deze mogelijkheid echter niet.
Uw bericht komt dan namelijk niet goed bij ons aan.

Wilt u bijvoorbeeld een aanvulling indienen? Doe dat dan via omgevingsloket.nl. Verder staat in de verstuurde brief hoe u kunt reageren.

Wilt u uw omgevingsvergunning overdragen aan iemand anders? Bij voorbeeld bij verkoop? Meld dit dan bij de gemeente.

U kunt een omgevingsvergunning bij verkoop overdragen aan de nieuwe eigenaar. Denk aan de verkoop van een strandhuisje of een (bouw)project aan een nieuwe eigenaar.

De persoon die de vergunning heeft, is verplicht dit op zijn laatst één maand van tevoren te melden. Gebruik daarvoor onderstaande link naar DigiD of eHerkenning.

Overdragen is gratis en er is geen nieuwe controle.

Inloggen met DigiD Regel met DigiD Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Regel met eHerkenning

  • een omgevingsvergunning kan nodig zijn bij veranderingen die invloed hebben op het milieu
  • ook voor het veranderen van gebruik van de bodem heeft u soms een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het graven van een grote vijver, het aanleggen van kabels en leidingen of bij het bouwen van een huis of bedrijfsgebouw
  • vanaf 1 januari 2024 gelden er ook regels voor voldoende hemelwateropvang

Het Platform Gehandicapten heeft een lijst met tips om de bereikbaarheid voor gebouwen voor iedereen mogelijk te maken. Deze checklist kunt u gebruiken bij het maken van uw plannen. De checklist is niet verplicht voor de aanvraag.

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer
14 0174.

Contact

Twijfelt u over uw aanvraag? Of kunt u de vragen van het Omgevingsloket niet beantwoorden?

Mail dan naar Omgevingsloket Westland. Het Omgevingsloket Westland is er voor inwoners en ondernemers.

Bellen kan ook via 14 0174.