Agenda commissie Omgevingskwaliteit

De commissie Omgevingskwaliteit vergadert iedere week op maandag. 

  • Op de even weken is het commissieoverleg, hierbij zijn alle leden aanwezig.
  • Op de oneven weken is het gemandateerd overleg; hierbij is 1 persoon van de commissie aanwezig. Deze persoon is bevoegd om namens de andere leden te beslissen bij projecten. 

De Commissie Omgevingskwaliteit vergadert op maandag 11 december 2023. 

Tijd: 11.30 - 14.30 uur

Locatie: Verdilaan 7, te Naaldwijk

Agendapunten

  • W-AV-2022-2717 Zuidweg 46 te Naaldwijk, het oprichten van een woning
  • Z2023-00000476  Van Gochstraat 19 te 's-Gravenzande, het verhogen van de nokhoogte
  • Z2023-00001441  Abdij van Rijnsburglaan nabij 135 te Monster, het oprichten van een woning
  • Z2023-00001681  Turfschipper tussen 79 en 83 te Wateringen, het oprichten van een opslagunit gebouw
  • Z2023-00002016  Groeneveldstraat 29 te Monster, het dichtzetten van een patio
  • W-AV-2022-2529 Solar NRG teylingerlaan nabij 9 te Poeldijk, het oprichten van een bedrijfspand

Behandeling bouwplan bijwonen?

Als u bij de behandeling van een bouwplan aanwezig wilt zijn, neem dan contact op met dhr. J. Keizer via 0174-672205 of [email protected]

Vooroverleggen van de commissie Omgevingskwaliteit zijn niet openbaar.