Kabels en leidingen aanbrengen in openbare grond

Wilt u kabels of leidingen in de openbare grond aanleggen of verwijderen? Vraag dan eerst toestemming aan de gemeente. Soms bepaalt het bestemmingsplan dat u ook een omgevingsvergunning aan moet vragen. 

Bedrijven kunnen via de knop toestemming vragen door met een gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen op onze website. Heeft u nog geen inloggegevens? Vraag deze eerst aan.

Vraag toestemming

Niet-netbeheerders 

Als de te leggen kabels geen onderdeel zijn van een openbaar net, is er voor de gemeente geen gedoogplicht. Dat betekent dat de gemeente niet mee hoeft te werken. Ook kan de gemeente (financiële) voorwaarden stellen aan medewerking. Niet-netbeheerders kunnen toestemming vragen door naar de gemeente te bellen via 14 0174

Als u namens een netbeheerder toestemming (vergunning) vraagt, stuur dan een ondertekende verklaring (machtiging) van de netbeheerder mee met uw aanvraag. 

Kosten

Product Prijs
Aanvragen toestemming € 343,-

Vraagt u toestemming om te mogen graven, stuur dan een plattegrond mee. Geef daarop duidelijk aan waar u kabels of leidingen in de grond wilt stoppen. Noem ook de datum en tijd wanneer u dit wilt doen.  

Wilt u graven in openbare grond, dan gelden: