Welstand

Bij de gemeente beoordeelt een commissie of plannen volgens de regels zijn. Die regels staan in de welstandsnota en de commissie heet de welstandscommissie. De commissie vergadert om de week op maandag. De vergaderingen zijn openbaar. De gemeente maakt op vrijdag de agenda bekend. 

Vraagt u toestemming (een omgevingsvergunning) om iets te bouwen, dan beoordeelt de welstandscommissie uw aanvraag. Soms hoeft u geen toestemming te vragen. Bijvoorbeeld als u binnen verbouwt, u wilt bouwen in een welstandsvrij gebied of als u iets bouwt dat niet onder de welstandsnota valt. Alle regels voor bouwen staan in de welstandsnota.  

Als u iets wilt bouwen, kunt u eerst overleggen of u toestemming (een omgevingsvergunning) moet vragen. Dat heet vooroverleg. De gemeente kijkt dan of het nodig is uw plan in de vergadering van de welstandscommissie te bespreken. Ook kijkt de gemeente naar het plan voor het gebied waar u wilt bouwen. Dat plan heet een bestemmingsplan. Het vooroverleg is niet openbaar. U kunt er zelf wel bij aanwezig zijn. Voor het vooroverleg levert u de volgende documenten aan: 

  • tekeningen van alle gevels van wat u wilt bouwen en de gevels van gebouwen ernaast 
  • tekeningen van details die het gezicht van het bouwwerk bepalen 
  • foto's van de bestaande situatie en de gebouwen ernaast 
  • overzicht van het materiaal en de kleuren die u aan de buitenkant wilt gebruiken 

Aanvragen 

De aanvraag voor een vooroverleg kunt u per e-mail sturen. Stuur uw e-mail naar [email protected].

Kosten

Hoeveel u betaalt voor het aanvragen van toestemming, hangt af van de kosten van de bouw. 

Zijn de kosten om te bouwen minder dan € 25.000,-? Dan betaalt u € 50,-. Zijn de kosten hoger? Dan betaalt u 0,20% van de kosten om te bouwen met een maximum van € 4.000,-. De gemeente rondt de bedragen af naar boven op een veelvoud van € 5,-. Komt 0,20% van de kosten bijvoorbeeld uit op  € 1.123,-, dan betaalt u € 1.125,-. Ook betaalt u omzetbelasting.