Omgevingsloket

In het Omgevingsloket zijn alle regels en wettelijke kaders samengebracht die belangrijk zijn voor een gezonde, veilige en schone leefomgeving. Regels van het Rijk, de Provincie, Waterschappen en gemeenten vormen samen de richtlijn voor uw vergunning.

Nieuw Omgevingsloket

Vanaf 1 januari 2024 vervangt het nieuwe Omgevingsloket de bestaande loketten. In onderstaand filmpje krijgt u een korte uitleg over het nieuwe Omgevingsloket.