Omgevingswet

Op 1 januari 2024 veranderen de regels voor alles in de omgeving waarin uw leeft. Denk aan het plaatsen van een dakkapel of het kappen van een boom. Of het bouwen van een kas op een stuk grond. Het is allemaal geregeld in de nieuwe Omgevingswet. Die heeft drie voordelen: veranderingen kunt u op één plek en met één aanvraag regelen, inwoners krijgen vaker de kans mee te praten over plannen en aanvragers krijgen binnen 8 weken een beslissing. 

Wanneer krijgt u met de Omgevingswet te maken? 

Als u of iemand in de buurt iets in de omgeving wilt veranderen, krijgt u met deze wet te maken. Bijvoorbeeld omdat 

 • u iets wilt bouwen, een boom wilt planten of iets anders voor elkaar wilt krijgen; 
 • een buur of bedrijf in de gemeente iets wil veranderen; 
 • de gemeente nieuwe regels voor de omgeving bepaalt. 

Neemt u zelf de eerste stap om iets in de omgeving te veranderen? Dan volgt u vanaf 1 januari 2024 de nieuwe regels. Nemen anderen de eerste stap? Dan krijgt u misschien de kans mee te kijken of mee te praten. U beslist zelf of u daaraan meewerkt. 

Hoe vraag ik een vergunning aan? 

De aanvraag voor een Omgevingsvergunning verandert vanaf 1 januari 2024. We zetten de stappen die u moet nemen tot 1 januari 2024 en vanaf 1 januari 2024 op een rij. 

 • Neemt u de eerste stap om iets in uw omgeving te veranderen, met of zonder aannemer of architect 
 • Gaat u naar de website van Omgevingsloket Online 

 • Op die website beantwoordt u een lijst met vragen. U ziet dan wat u moet doen: 

 • U moet toestemming (vergunning) vragen voor uw plan 

 • U hoeft uw plan alleen maar te melden 

 • U hoeft geen vergunning aan te vragen of uw plan te melden 

 • Op de website leest u welke gegevens u moet doorgeven. De aanvraag gaat sneller als alle gegevens compleet worden aangeleverd. Tip: overleg eerst als u twijfelt via [email protected]. Bedrijven kunnen overleggen via [email protected].  

 • Na de beslissing is er een periode van 6 weken waarin mensen bezwaar kunnen maken tegen uw plan. Houd daar rekening mee als u uw plan gaat uitvoeren. 

 • Kijk voor meer informatie op de website Omgevingsloket Online.

 • Maakt u een plan, met of zonder een aannemer of architect 
 • Gaat u naar de website Omgevingsloket Online

 • Op die website beantwoordt u een lijst met vragen. U ziet dan wat u moet doen: 

 1. U moet toestemming (vergunning) vragen voor uw plan 
 2. U hoeft uw plan alleen te melden 
 3. U hoeft geen vergunning aan te vragen of uw plan te melden 
 • In alle gevallen is het verstandig vooraf met uw buren en omwonenden te overleggen. In een aantal gevallen is het ook verplicht. U krijgt dat te horen bij het invullen van de vragenlijst op omgevingsloket.nl.  

 • Als overleg met de omgeving verplicht is, controleert de gemeente dat bij uw aanvraag. 

 • Daarna doet u de aanvraag via omgevingsloket.nl 

 • Wij behandelen plannen die niet voldoen aan het Omgevingsplan (vroeger bestemmingsplan) én andere afspraken aan de Omgevingstafel. We bespreken wat de gemeente wil en wat nodig is om uw plan uit te kunnen voeren. Een medewerker houdt u hiervan op de hoogte. 

 • Als de nieuwe Omgevingswet er is, verandert ook de controle op de bouw. Dat doet iemand van buiten die de kwaliteit bewaakt. Zo’n persoon heet een externe kwaliteitsborger. Deze persoon kijkt of de plannen veilig zijn en volgt het proces van de bouw. Als u de vergunning heeft, huurt uw aannemer of architect de externe kwaliteitsborger in als dat nodig is. Of het nodig is, wordt duidelijk als u de vergunning aanvraagt.    

 • Na de beslissing is er een periode van 6 weken waarin mensen bezwaar kunnen maken tegen uw plan. Houd daar rekening mee als u uw plan gaat uitvoeren. 

Meer informatie? 

We helpen u graag. Stuur een e-mail naar [email protected]. Bedrijven kunnen een e-mail sturen naar [email protected]. Bellen kan ook via 14 0174.