Omgevingsplan

Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt heeft elke gemeente één omgevingsplan voor het hele grondgebied. Dit is een tijdelijk omgevingsplan dat o.a. bestaat uit de regels die nu in alle bestemmingsplannen staan en regels die vanuit het Rijk overgaan naar de gemeente (bruidsschat). Op 1 januari 2032 moet het definitieve omgevingsplan klaar zijn.

In het omgevingsplan staat hoe wij als gemeente Westland onze fysieke leefomgeving willen ontwikkelen en beschermen. In dit plan staan dus regels over bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed. Hoe zorgen we ervoor dat onze omgeving groen en duurzaam blijft? Hoe regelen we dat inwoners meer en veilig kunnen bewegen? Waar willen we woningbouw en waar juist niet? Hoe houden we de gemeente en de bedrijven bereikbaar en zorgen we voor veilige verkeersstromen?

In onderstaand filmpje krijgt u een korte uitleg over het omgevingsplan.