Omgevingsvisie

Iedereen in Westland wil graag een fijne plek om te wonen, werken, ondernemen en de vrije tijd door te brengen. Voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Hoe ziet die toekomst eruit? Wat is er nodig voor een sterke samenleving, een gezonde woonomgeving en een welvarende gemeente in 2030? In de Omgevingsvisie van Westland kijken we naar de lange termijn en leggen doelen vast voor onze fysieke leefomgeving. Deze fysieke leefomgeving is alles wat we nodig hebben om hier te leven, wonen, werken, studeren en recreëren, zoals water, lucht, bodem, natuur, wegen en gebouwen.

Wensen van inwoners en ondernemers

De omgevingsvisie bestaat voor een deel uit plannen die we al eerder hebben gemaakt. Daarnaast hebben heel veel mensen met ons meegedacht. Zoals bewoners, ondernemers, experts, raadsleden, buurgemeenten, het Hoogheemraadschap van Delfland en de Veiligheidsregio Haaglanden. Hun wensen en ideeën vinden we belangrijk voor de toekomst van Westland. Waar mogelijk hebben we ze meegenomen in de visie.

De Omgevingswet eist dat iedere gemeente een omgevingsvisie opstelt en die in een omgevingsplan uitwerkt. De omgevingsvisie maakt aan iedereen duidelijk of nieuwe plannen passen bij ons beeld van de toekomst van Westland.