Participatie

De Omgevingswet stimuleert dat u actiever en eerder wordt benaderd om mee te denken over nieuwe plannen in uw buurt. Heeft u een plan of initiatief dat invloed heeft op de omgeving, inwoners en/of ondernemers? Dan is participatie stap 1!

Participatie heeft meerdere voordelen:

  • het kan leiden tot nieuwe (aanvullende) ideeën
  • het kan zorgen voor betere plannen
  • het zorgt voor meer begrip en steun voor uw plan, zowel vanuit de omgeving als de politiek
  • het kán de snelheid van het vergunningsproces versnellen
  • het kan helpen bezwaren achteraf te voorkomen

In onderstaand filmpje krijgt u een korte uitleg over de participatie volgens de Omgevingswet.

Om u te inspireren over de manier waarop u participatie kunt toepassen wordt een handreiking participatie opgesteld.

Wat belangrijk is:

  • de participatie vindt plaats voorafgaand aan een eventuele vergunningaanvraag
  • hoe groter het plan, hoe meer impact. En hoe belangrijker en wenselijker de inzet van participatie is
  • een goed verslag van de participatie is essentieel
  • wij vertellen u niet hoe u participatie moet toepassen, maar geven u met deze handreiking wel voorbeelden aan
  • als u hulp nodig heeft, neem dan contact met ons op

Als er géén participatie heeft plaatsgevonden, is dat niet direct een reden om een vergunningaanvraag te weigeren. Wél kunnen wij u om een toelichting vragen. Dit kan ervoor zorgen dat u alsnog de omgeving actief moet betrekken en op basis van de opgehaalde informatie uw plan moet bijstellen, zodat het plan bijdraagt aan een betere leefomgeving.

In uw aanvraag geeft u aan wie u betrokken heeft, op welke manier dat is gebeurd en wat de resultaten daarvan zijn. Wij nemen deze informatie mee in de beoordeling van uw aanvraag.

Dat is vervelend. Maar ook dan (of juist dan) is het belangrijk de relatie niet te verslechteren. U hoeft ook geen toestemming te krijgen. U dient uiteindelijk uw aanvraag in. Maar het helpt uit te vinden wat zij vinden en daar er rekening mee te houden waar mogelijk. Misschien verbetert de relatie dan wel.