Bodembeheernota

Wilt u grond en baggerspecie gebruiken? Dan gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Elke gemeente mag eigen regels bepalen. Deze staan in de Nota bodembeheer. Hiermee kan de gemeente voor ieder gebied beleid maken en de grond zo goed mogelijk gebruiken of hergebruiken. Dat bespaart geld voor bedrijven en de overheid als het nodig is grond te verplaatsen (grondverzet), bijvoorbeeld voor het aanleggen van een weg of de bouw van nieuwe woningen. Op 13 april 2021 heeft het gemeenteraad van Westland de Nota bodembeheer gemeente Westland (2020-2030) vastgesteld. 

Wat staat er in de nota bodembeheer

In de nota bodembeheer staan de regels voor het hergebruik van grond als ‘bodem’ in de gemeente. Het beleid geldt per gebied en daarbij is de bodem verdeeld in verschillende soorten kwaliteit. Hierdoor is het verplaatsen van grond (grondverzet) door de gemeenten of andere organisaties eenvoudiger. De bodem is beschermd door het ‘stand still beginsel’. Dat betekent dat mensen de kwaliteit van de bodem niet slechter mogen maken. 

Bodemkwaliteitskaart

Afspraken over de zorg voor de bodem in een gemeente staan in een bodembeheerplan. Onderdeel van zo’n plan is de bodemkwaliteitskaart. Op die kaart staat informatie over de kwaliteit van de bodem, of deze vervuild is en hoe erg de vervuiling is. Door te kijken naar het gebruik van de bodem in het verleden en de opbouw van de bodem, is het mogelijk een bodemkwaliteitskaart te maken. Die kaart bestaat uit drie gebieden met een verschillende chemische bodemkwaliteit. Binnen één gebied is de kwaliteit van de bodem ongeveer hetzelfde. Tussen de gebieden verschilt de kwaliteit.

De kaart is belangrijk bij het verplaatsen van grond (grondverzet). Als er een nieuw woongebied komt, kan de gemeente met de bodemkwaliteitskaart zien welke licht vervuilde grond op een andere plek opnieuw te gebruiken is. De plek waar de deze grond komt, kan bijvoorbeeld een (nieuw) industrieterrein zijn. De gemeente gebruikt de bodemkwaliteitskaart ook voor bodemonderzoek en het kopen en verkopen van woningen. Op een overzicht bij de bodemkwaliteitskaart, kunnen de plaatsen staan waar bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. Het is belangrijk om grond van dezelfde kwaliteit (bijvoorbeeld schoon of licht vervuild) binnen een gebied makkelijk en goedkoop te kunnen verplaatsen.  

Wilt u de nota bekijken?

Onderaan deze pagina kunt u de Nota bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart bekijken. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak te bekijken bij het Omgevingscontactcentrum van de gemeente. U belt hiervoor tijdens kantooruren naar 14 0174.