Anterieure overeenkomsten

Een anterieure overeenkomst is een afspraak tussen gemeente en een particuliere partij. Die afspraak gaat over het ontwikkelen van een bepaald perceel.

Zwartendijk 35 in Monster

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de Gemeente Westland met de heer L. Valstar een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening heeft gesloten in verband met het vergroten van de woonkavel Zwartendijk 35 alsmede voor de realisatie van een naastgelegen uitplaatskavel om de bouw van één extra woning nabij Zwartendijk 35 te Monster, kadastraal bekend gemeente Monster, sectie G, nummers 7788 en 9275 mogelijk te maken.

In de overeenkomst zijn onder andere afspraken vastgelegd over de realisatie van de uitplaatskavel, de bouw van één woning, de rechten en plichten van partijen, het kostenverhaal en planschade.

Met ingang van 10 maart 2023 ligt een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij het Omgevingscontactcentrum van het gemeentekantoor Naaldwijk.

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep worden ingediend.

Wilt u de zakelijke beschrijving inzien, maak daarvoor dan telefonisch een afspraak bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantooruren op 14 0174.

Blaker 6A te De Lier

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de Gemeente Westland met de heer A. Kruithof  een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening heeft gesloten om de bouw van één woning nabij de Blaker 6A te De Lier, kadastraal bekend gemeente De Lier, sectie A, nummer 7533 (gedeeltelijk) mogelijk te maken.

In de overeenkomst zijn onder andere afspraken vastgelegd over de ontwikkeling van één woning, de rechten en plichten van partijen, het kostenverhaal en planschade.

Met ingang van 3 maart 2023 ligt een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij het Omgevingscontactcentrum van het gemeentekantoor Naaldwijk.

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep worden ingediend.

Wilt u de zakelijke beschrijving inzien, maak daarvoor dan telefonisch een afspraak bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantooruren op 14 0174.