luchtfoto van woningen die worden gebouwd

Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen zijn plannen van de gemeente waarin staat hoe u grond en/of gebouwen mag gebruiken. Er staat ook in of u ergens mag bouwen en wat voor een bebouwing dat mag zijn.