Wijzigingsplannen

Met een wijzigingsplan is het mogelijk een bestemmingsplan (voor een deel) te veranderen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij nieuwe ontwikkelingen. U kunt alle wijzigingsplannen in procedure hieronder inzien. Per plan is aangegeven wat de mogelijkheden zijn om te reageren. Let hierbij goed op de periode waarin u kunt reageren (reactietermijn).

Wilt u het plan bekijken?

Op deze pagina kunt u alle wijzingingsplannen bekijken. De plannen kunt u ook op kaart inzien op de pagina Bekendmakingen. Alle plannen vindt u ook op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u liever langs wilt komen om een plan te bekijken, kan dat op afspraak. Bel hiervoor 140174.

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Vlotlaan Monster

Nummer: NL.IMRO.1783.BTMONVLOTLAANobp-VA01
Reactietermijn: vrijdag 24-03-2023 t/m vrijdag 05-05-2023

Omschrijving

Vlakbij de kust van Monster bevindt zich het voormalig themapark de Westlandse Druif. Dit themapark was opgericht ter herinnering aan de Westlandse druiventeelt. Ter plaatse werden druiven geteeld en in een bijbehorende winkel verkocht. Ook konden er bijeenkomsten worden gehouden en kon de tuin bezocht worden door middel van rondleidingen.
In 2019 zijn de activiteiten van de Westlandse Druif beƫindigd. In 2021 is het complex verkocht met het voornemen te herontwikkelen naar een mix van bedrijvigheid en maatschappelijke functies. Dit is echter slechts gedeeltelijk mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan. Om de omzetting goed te borgen wordt met voorliggend bestemmingsplan het juridisch planologisch kader voor de herontwikkeling vastgelegd.

Het Bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

Wilt u het plan bekijken?

U kunt plan en de bijlagen bekijken via gemeentewestland.nl/ruimtelijke-plannen of via ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u een afspraak maken om de stukken elektronisch (op een scherm) in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor 14 0174.

Wilt u reageren op het plan?

U kunt als belanghebbende schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening

Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Nummer: NL.IMRO.1783.abp00000013w154-VA01
Reactietermijn: vrijdag 17 maart 2023 t/m vrijdag 28 april 2023

Omschrijving

Er is een verzoek ingediend om een gedeelte van het perceel langs de Broekpoldenlaan/Sprongenloet te wijzigen van de bestemming 'Agrarisch-Glastuinbouw' naar de bestemming 'Wonen'. Deze gronden worden gebruikt voor 3 uitplaatskavels.
De bestaande bedrijfswoningen Sprongenloet 9 en Molenbroeklaan 7 worden gesloopt en uitgeplaatst naar de gronden langs de Broekpolderlaan, het plangebied.

Het Wijzigingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

Wilt u het plan bekijken?

U kunt plan en de bijlagen bekijken via gemeentewestland.nl/ruimtelijke-plannen of via ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u een afspraak maken om de stukken elektronisch (op een scherm) in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor 14 0174.

Wilt u reageren op het plan?

U kunt als belanghebbende schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening

Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Blaker 6A te De Lier

Nummer: NL.IMRO.1783.abp00000013w164-VA01
Reactietermijn: vrijdag 03-03-2023 t/m vrijdag 14-04-2023

Omschrijving

Er is een verzoek tot bestemmingswijziging ingediend voor het omzetten van de woning Blaker 6A te De Lier. Het perceel heeft nu de bestemming 'Agrarisch-glastuinbouw' met dit wijzigingsplan krijgt het perceel de bestemming 'Wonen', groot 924m2

Wilt u het plan bekijken?

U kunt plan en de bijlagen bekijken via gemeentewestland.nl/ruimtelijke-plannen of via ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u een afspraak maken om de stukken elektronisch (op een scherm) in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor 14 0174.

Wilt u reageren op het plan?

U kunt als belanghebbende schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening

Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.