Prestatieafspraken gemeente, corporaties en huurdersverenigingen

Elke 4 jaar maken we afspraken met de woningbouwcorporaties en de huurdersverenigingen. We spreken hierin zaken af als hoeveel extra woningen er worden gebouwd en hoe woningen worden toegewezen. In december 2020 zijn er nieuwe prestatieafspraken gemaakt. De belangrijkste punten uit deze afspraken zijn:

  • Er worden tot 2030 minstens 1800 huurwoningen bijgebouwd. Deze komen bovenop de 11.000 corporatiewoningen die er nu al zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met voldoende sociale huurwoningen en voldoende woningen voor senioren.
  • Corporaties verhuren jaarlijks maximaal dertig procent van de vrijkomende woningen aan niet-reguliere woningzoekenden, zoals statushouders, woningzoekende met een urgente status en speciale doelgroepen. Hierdoor blijven er voldoende woningen over voor woningzoekende zonder speciale status.
  • Corporaties zullen volledig gebruik maken van de mogelijkheden die de regio biedt om personen die sociaal en economisch aan Westland gebonden zijn te huisvesten.
  • We werken samen met de corporaties aan het verminderen van het aantal huisuitzettingen vanwege huurachterstanden. Zo gaan gemeente en corporaties beter gegevens met elkaar delen waardoor huurachterstanden sneller zichtbaar worden en we kunnen helpen.

Alle afspraken nalezen

Wilt u de precieze afspraken nalezen? U kunt de volledige prestatieafspraken opvragen via [email protected] of 14 0174.