Woning met voorrang (urgentieverklaring)

Heeft u door een noodsituatie of een levensontwrichtende woonsituatie (bijvoorbeeld ernstige medische problemen, geweld of bedreiging) dringend een sociale huurwoning nodig? Dan kunt u in sommige situaties een urgentieverklaring aanvragen. Met deze verklaring krijgt u voorrang op andere mensen die een woning zoeken.

Hoe vraagt u een urgentieverklaring aan?

Stap 1

Controleer eerst of u een urgentieverklaring kunt aanvragen. Vul daarvoor de vragenlijst urgentieverklaring Westland in

Stap 2

Is de uitkomst dat u mogelijk kans maakt op een urgentieverklaring? Maak dan een afspraak met de woningcorporatie waar u van huurt. Of met een woningcorporatie die woningen in het Westland verhuurt. Schrijf een brief of e-mail waarin u uitlegt wat uw situatie is. Geef duidelijk aan waarom u dringend een woning nodig heeft.

Stap 3

Maak kopieën van documenten (bewijsstukken) waaruit uw situatie blijkt.

Stap 4

Vul alvast het aanvraagformulier urgentieverklaring zoveel mogelijk in. Stuur uw brief of e-mail met alle documenten naar de woningcorporatie.

Stap 5

De corporatie neemt contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek.

Stap 6

Naar de afspraak neemt u het volgende mee:

 • uw identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) of verblijfsdocument
 • uw brief of e-mail samen met de ingevulde en uitgeprinte vragenlijst, aanvraagformulier en bewijstukken

Kosten

Soort product Kosten
Urgentieverklaring € 69,30

Vraag altijd zelf een urgentieverklaring aan! Op internet bieden organisaties aan de urgentieverklaring voor u te regelen. Doe dit niet! Deze organisaties horen niet bij de woningcorporaties of de gemeente. Een aanvraag via zo'n organisatie (tussenpartij) komt uiteindelijk ook bij de woningcorporatie terecht. De behandeling is niet sneller, maar u betaalt wel extra kosten voor het regelen van de aanvraag. Dit bedrag komt boven op de normale kosten van een aanvraag voor een urgentieverklaring. Vraag daarom altijd zelf de verklaring aan bij de woningcorporatie.

Uw aanvraag gaat naar een adviescommissie van de gemeente. Deze commissie is onafhankelijk. Dat betekent dat ze werken zonder invloed van iemand anders. De commissie beoordeelt uw aanvraag en adviseert het college van burgemeester en wethouders over het te nemen besluit. Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u van de gemeente via de post het besluit.

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U staat volgens de Basisregistratie Personen minimaal 2 jaar achter elkaar ingeschreven bij een gemeente in de regio Haaglanden.
 • De problemen zijn niet uw schuld.
 • De problemen zijn direct het gevolg van de woonsituatie zoals die nu is.
 • Verhuizen naar een andere woning betekent een oplossing voor de problemen.
 • U zoekt actief naar een andere woning, maar kunt niet in korte tijd zelf een oplossing vinden.
 • U heeft geen passende woningen geweigerd.
 • Uw inkomen is minder dan € 35.587, - per jaar (voor alleenstaande) of € 48.300, - per jaar (voor huishouden).
 • U woont in een zelfstandige woning (woning met eigen toegang, eigen huisnummer en eigen voorzieningen zoals keuken, badkamer en toilet).
 • U kunt bewijzen dat u geen passende woningen heeft gevonden, ondanks dat u 3 maanden op woningen heeft gereageerd via de website van Woonnet Haaglanden.

Er is geen urgent probleem met uw woning bij één van de volgende situaties:

 • Als er geen noodsituatie is.
 • De woning waar u nu woont, is in een slechte staat of is van onvoldoende kwaliteit.
 • U ervaart (geluids)overlast in de woning
 • De woning waar u nu woont is te klein of te groot voor uw huishouden.
 • U kunt door medische klachten de woning waar u nu woont of de tuin niet meer zelf onderhouden.
 • U wilt of moet voor uw werk verhuizen.
 • U ervaart problemen omdat u (met of zonder kinderen) inwoont bij een ander huishouden.
 • U of uw partner is zwanger.
 • U bent gescheiden of de samenwonende- of partnerrelatie is verbroken.
 • U woont in een onzelfstandige woonruimte.
 • U komt uit de gevangenis.
 • U heeft een tijdelijke huurovereenkomst.
 • U woont in onderhuur.
 • U bent of wordt dakloos.
  • als u dakloos bent of de kans is groot dat u dat wordt buiten uw schuld, kunt u naar het daklozenspreekuur in Delft komen. Zij beoordelen uw situatie. Het daklozenspreekuur is ook voor personen uit de gemeente Westland.
  • Daklozenspreekuur Gemeente Delft
  • Stichting Perspektief
 • U wilt een woning met voldoende ruimte voor co-ouderschap of bezoekregeling voor kinderen na scheiding of verbroken partnerschap.
 • U heeft psychische problemen door één of meer van de hierboven genoemde situaties.
 • Herstructureringsurgentie
  • Als uw verhuurder de huurwoning gaat slopen of opknappen, maakt u misschien kans op herstructureringsurgentie. Deze urgentie loopt niet via de adviescommissie. U kunt hiervoor contact opnemen met de woningcorporatie waarvan u de woning huurt.

Pas 2 jaar nadat u een afwijzing of urgentie heeft gekregen, kunt u weer een urgentieverklaring aanvragen. Uitgebreide uitleg leest u in de Huisvestingsverordening 2019.

Als de vragenlijst aangeeft dat u geen kans maakt op een urgentieverklaring, is de kans zeer groot dat we uw aanvraag afwijzen. U krijgt het bedrag dat u betaald heeft voor de aanvraag niet terug.

De vragenlijst 'Urgentieverklaring Westland' geeft u geen rechten. 

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer
14 0174.