Zorgaanbieders

Wij hebben een contract met verschillende aanbieders. Hieronder vindt u een lijst met organisaties die u kunnen helpen. 

Ondersteuning en regie bij het huishouden helpt u om fijn in uw huis te kunnen leven. Dat kan met een schoonmaakhulp. Maar ook kan iemand u helpen om uw huishouden te organiseren.  

Met Kortdurend Verblijf woont u tijdelijk in een fijne en veilige omgeving. Uw familieleden, vrienden en kennissen krijgen zo een korte pauze. 

Wij hebben een contract met Pieter van Foreest waar kortdurende verblijf wordt aangeboden op locatie Strandgoed in Ter Heijde 

Wij hebben ontmoetingscentra voor hulp aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zo helpen wij de druk op u en uw gezin minder te maken. Mensen met dementie kunnen zo langer thuis blijven wonen. 

Ook zijn er ontmoetingscentra voor mensen met psychische problemen, Niet aangeboren hersenletsel, lichamelijke beperkingen en geheugenproblematiek. 

Wilt u of degene waarvoor u zorgt, gebruikmaken van het ontmoetingscentrum? Of heeft u het advies gekregen om dat te doen? Dan kunt u dit vanaf 1 januari 2023 direct aangeven bij een zorgmedewerker van  

U hoeft geen melding meer hiervoor te doen bij het Wmo-loket. 

We hebben ook ontmoetingscentra bij de aanbieders

Wilt u deelnemen aan de dagbesteding in een van deze centra? Dan is een Wmo-melding wel nodig.