Wonen

Kort op een andere plek logeren

Uw gezin, familie en vrienden zijn onmisbaar voor u. De extra zorg en hulp die zij u bieden (mantelzorg) zijn belangrijk. Daar wilt u voorzichtig mee omgaan. Daarom is het soms beter als u voor korte tijd op een andere fijne en veilige plek logeert. Hieronder ziet u waar wij u misschien mee kunnen helpen.  

  • zo doet u zelf in een groep activiteiten van alle dag  
  • u leert samen met de groep goed met uzelf en met anderen om te gaan  
  • uw gezinsleden geeft u hiermee een korte pauze  

U betaalt voor deze hulp een eigen bijdrage

Beschermd wonen

Bent u 18 jaar of ouder en is op uzelf wonen geen mogelijkheid? Omdat u 24 uur per dag hulp en/of toezicht nodig hebt? Dan kunnen wij hierbij helpen. Dit kan zijn in een instelling met 24 uur toezicht. Of bijvoorbeeld zelfstandig wonen met begeleiding. Dan komt iemand direct helpen als u belt.   

U kunt hiervoor een aanvraag doen voor Wmo (Wmo-melding) via de gemeente Delft. Als daarna blijkt dat beschermd wonen voor u mogelijk is, dan helpt centrumgemeente Delft u verder.  

Kijk voor meer informatie op Delftsupport. Of neem contact op met onze Wmo-medewerker. Bel daarvoor naar 14 0174.   

U betaalt voor beschermd wonen een eigen bijdrage