Wonen

Kort op een andere plek logeren

Uw gezin, familie en vrienden zijn onmisbaar voor u. De extra zorg en hulp die zij u bieden (mantelzorg) zijn belangrijk. Daar wilt u voorzichtig mee omgaan. Soms kan het fijn zijn om voor een korte tijd ergens anders te verblijven, waar u zich ook prettig en veilig voelt. Hier kunt u deelnemen aan activiteiten in een groep en is er altijd iemand om u te helpen. Uw gezinsleden krijgen een korte pauze.

U betaalt voor deze hulp een eigen bijdrage

Beschermd wonen

Bent u 18 jaar of ouder en is op uzelf wonen geen mogelijkheid? Omdat u 24 uur per dag hulp en/of toezicht nodig hebt? Dan kunnen wij hierbij helpen. Dit kan zijn in een instelling met 24 uur toezicht. Of bijvoorbeeld zelfstandig wonen met begeleiding. Dan komt iemand direct helpen als u belt.   

U kunt hiervoor een aanvraag doen voor Wmo (Wmo-melding) via de gemeente Delft. Als daarna blijkt dat beschermd wonen voor u mogelijk is, dan helpt centrumgemeente Delft u verder.  

Kijk voor meer informatie op Delftsupport. Of neem contact op met onze Wmo-medewerker. Bel daarvoor naar 14 0174.   

U betaalt voor beschermd wonen een eigen bijdrage