Zorg melden

Maakt u zich ernstig zorgen over iemand? Iemand die verslaafd is, erg in de war, eenzaam of vervuild is? Help een ander om de hulp te krijgen die ze nodig hebben. Problemen worden vaak erger als er niets gebeurt.

Geen direct gevaar

Is er geen direct gevaar?

Levensbedreigend of dringend

Is er een levensbedreigende of spoedeisende situatie? Dan belt u 112. In andere gevallen kunt u afhankelijk van de situatie bellen met de politie op nummer (0900) 8844 of met de huisarts of huisartsenpost (buiten kantoortijden).

Bij (dreigende) mishandeling, huiselijk geweld of mishandeling van ouderen belt u Veilig Thuis Haaglanden op (0800) 2000.

Zijn er kinderen bij betrokken? Neem dan contact op met het Crisis Interventie Team (CIT), telefoon (070) 379 5160.

Geen melding

Doe geen melding bij de gemeente als:

  • er iets aan de hand is met iemand die al in behandeling is bij een hulpverlener. Bel dan de betrokken organisatie 
  • iemand al zelf hulp wil zoeken. U kunt aanbieden met die persoon mee te gaan naar de huisarts of Vitis Welzijn
  • er meer problemen zijn. Dan kan het SKT meedenken
  • u woonoverlast ervaart, maar er geen zorgoverlast is 

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Het komt wel eens voor dat iemand met psychische problemen een gevaar is voor zichzelf of voor anderen. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. We noemen dit de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).