Kwijtschelding van belastingen

Wanneer u niet in staat bent om uw belastingaanslag te betalen kunt u kwijtschelding aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld komen door een blijvend inkomen op bijstandsniveau. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor particulieren. Dien uw verzoek om kwijtschelding in binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag. Bij een tijdelijke situatie vraagt u geen kwijtschelding aan, maar een betalingsregeling.

Aanvragen

Klik op onderstaande oranje button en vul het aanvraagformulier voor kwijtschelding volledig in. Zorg ook dat u alle gegevens aanlevert die op het formulier staan vermeld. Deze hebben wij nodig om uw verzoek te beoordelen.

Let op: aanvragen voor kwijtschelding die niet volledig zijn ingevuld of waarbij gevraagde gegevens ontbreken, worden niet in behandeling genomen.

 

Wat gebeurt er na de aanvraag

De behandeling van uw aanvraag duurt ongeveer 12 weken. Dan krijgt u een beschikking per post. Op deze beschikking staat of u in aanmerking komt voor kwijtschelding of dat uw aanvraag wordt afgewezen

 

(KB) Extra bewijsstukken sturen voor kwijtschelding?

Wacht u nog op gegevens van de Belastingdienst? Laat dit dan aan ons weten. Krijgt u het verzoek om dezelfde stukken aan te leveren? Dan kan het zijn dat de stukken niet goed zijn aangekomen of dat de juiste stukken nog ontbreken. Neem dan even contact met ons op.

(KB) Wat is een automatische kwijtschelding?

De gemeente Westland verleent automatische kwijtschelding aan personen die akkoord zijn gegaan met toetsing bij het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau stelt vast of u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • er is geen sprake van vermogen
  • een (eventuele) auto in uw bezit is niet meer waard dan € 2.269,00
  • uw inkomen komt niet boven bijstandsniveau
  • het jaar ervoor is kwijtschelding verleend door de gemeente

Uiteraard controleert de gemeente elk jaar of er nog wordt voldaan aan de genoemde voorwaarden. Daarom kan u verzocht worden om alsnog een aanvraag voor kwijtschelding in te dienen.

(KB) Hoe werkt het verkorte kwijtscheldingsformulier?

Let op: Dit onderwerp staat niet op de website! 

(KB) Wat doe ik als ik het niet eens ben met de uitspraak over kwijtschelding?

Bent u het niet eens met de uitspraak over de kwijtschelding? Dan kunt u binnen 10 dagen na de dagtekening van de uitspraak administratief beroep indienen.

(KB) Kan ik hulp krijgen bij het invullen van het kwijtscheldingsformulier?

(KB) Is de kwijtschelding door jullie ontvangen?