Kwijtschelding van belastingen

Wanneer u niet in staat bent om uw belastingaanslag te betalen kunt u kwijtschelding aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld komen door een blijvend inkomen op bijstandsniveau. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor particulieren. Dien uw verzoek om kwijtschelding in binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag. Bij een tijdelijke situatie vraagt u geen kwijtschelding aan, maar een betalingsregeling.

Aanvragen

Klik op onderstaande oranje button en vul het aanvraagformulier voor kwijtschelding volledig in. Bij het formulier staat vermeld welke gegevens nodig zijn om uw verzoek te kunnen beoordelen.

Let op: aanvragen voor kwijtschelding die niet volledig zijn ingevuld of waarbij gevraagde gegevens ontbreken, worden niet in behandeling genomen.