Burgemeester Bouke Arends

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Interbestuurlijke verhoudingen en Public affairs
 • Externe betrekkingen en internationaal

 • Lid AB Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
 • Lid AB Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)
 • Lid DB Eenheid politie Den Haag
 • Voorzitter KNRM-station Ter Heijde
 • Lid stuurgroep RIEC Den Haag
 • Voorzitter Stuurgroep Weerbare Sierteeltsector
 • Lid Districtscollege Politie District E Westland-Delft Eenheid Den Haag
 • Regionaal Bestuurlijk Portefeuillehouder Politie Eenheid Den Haag
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer van het Veiligheidsberaad
 • Lid bestuur CLB (Bestuurdersvereniging PvdA)
 • Lid Economic Board Zuid-Holland (EBZ)

Burgemeester B.R. (Bouke) Arends MPM

Laan van de Glazen Stad 1
2672 TA Naaldwijk 
Telefoon: 0174 - 673 386 (secretariaat)
E-mail: [email protected]

Woordvoerder: Jacqueline den Brabander-van Leeuwen
Telefoon: 0174 673 307 / 06 46170547
E-mail: [email protected]

Klik op de foto voor een groot formaat van de afbeelding.

Burgemeesters in Nederland dragen een ambtsketen als teken van waardigheid. Met het ontstaan van gemeente Westland is een nieuwe ambtsketen ontworpen.