Contact met de raad

De raadsleden van Westland willen zoveel mogelijk in contact komen met inwoners, organisaties en instellingen. Ze gaan daarom veel op pad, organiseren regelmatig activiteiten en wonen veel bijeenkomsten bij. U kunt de raad zelf uitnodigen door contact op te nemen met de griffie of een fractie.

U heeft het recht om tijdens de openbare raads- en commissievergaderingen te spreken over onderwerpen die op de agenda staan. Dit noemen we spreekrecht. Aan het begin van de vergaderingen is hier ruimte voor gereserveerd op de agenda. De spreektijd is maximaal 4 minuten per persoon in de raadsvergadering en maximaal 5 minuten per persoon in een commissievergadering..

Wilt u spreken?

Als u wilt spreken, dan is het advies om dat vooral in één van de raadscommissies te doen. Zij kunnen uw inbreng dan vroegtijdig meenemen bij hun overwegingen en de uiteindelijke besluitvorming in de raadsvergadering. Als u wilt spreken, neemt u contact op met de griffie. U kunt zich uiterlijk voor 12.00 uur op de dag dat de vergadering aanmelden bij de griffie.

Over enkele onderwerpen is het niet mogelijk om te spreken, bijvoorbeeld als het gaat om benoemingen van personen. Informeer bij de griffie naar de (on)mogelijkheden! 

Als u vragen heeft over het spreekrecht of over de vergaderingen van de raad, kunt u contact opnemen met de griffie via [email protected].

Iedere inwoner van de gemeente Westland van 14 jaar of ouder kan een burgerinitiatief indienen. Heeft u een goed idee voor uw buurt, wijk of voor de gehele gemeente? Of wilt u ergens verandering in zien? Dan kunt u een voorstel schrijven en deze aanbieden aan de gemeenteraad. Uw voorstel moet wel aan een aantal vereisten voldoen.

In ieder geval moet u uw voorstel helder omschrijven en aangeven wat het ongeveer gaat kosten. Daarnaast moet u laten zien dat er meer mensen enthousiast zijn over uw voorstel. Dat doet u door handtekeningen te verzamelen. Het aantal handtekeningen dat u moet verzamelen is afhankelijk van het aantal inwoners van de kern waar uw voorstel over gaat. Voor de volledige regeling van het burgerinitiatief, kunt u de Verordening burgerinitiatief raadplegen. Als u een voorstel wilt indienen, kunt u gebruik maken van een digitaal formulier (pdf, 110 KB) en de lijst voor het verzamelen van handtekeningen (pdf, 59 KB).

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de griffie, 14 0174 of [email protected].

Bent u van de pers en heeft u vragen over de gemeenteraad of heeft u informatie nodig over de besluitvorming van de raad? Dan kunt u contact met de griffie opnemen via [email protected] of telefonisch: 14 0174.

Gemeente Westland
t.a.v. de griffie
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk
0174 - 673 316 (Let op: dit is het telefoonnummer van de griffie. Het algemene nummer van de gemeente is: 14 0174)
[email protected]