Raadsgriffier Pamela van Oosten

Raadsgriffier betekent secretaris van de gemeenteraad.

De gemeenteraad staat volgens de grondwet aan het hoofd van de gemeente. Het is van belang dat de gemeenteraad alle mogelijke ondersteuning krijgt. Daarvoor is de griffier en zijn griffie verantwoordelijk. De griffier voor de gemeenteraad is Pamela van Oosten.

 

De raadsgriffier is:

  • secretaris van de raad
  • secretaris van het seniorenconvent
  • secretaris van de agendacommissie
  • leidinggevende van de griffie

Postbus 150
2670 AD Naaldwijk

Telefoon griffie:0174 - 673 316

E-mail: [email protected] 

Telefoon algemeen: 14 0174