Vergoeding bij te laat besluit

De gemeente moet op tijd een beslissing nemen over uw aanvraag of bezwaarschrift. Doet de gemeente dit te laat dan kunt u daarvoor een vergoeding krijgen.

U moet de gemeente eerst laten weten dat ze te laat beslist. Dat heet 'in gebreke stellen'. Heeft u 2 weken daarna nog steeds geen beslissing ontvangen dan betaalt de gemeente u een vergoeding.

Aanvragen

Log in met DigiD of eHerkenning en vul het formulier in.

Regel online

In ontvangstbevestigingen en andere brieven staat wanneer u een beslissing krijgt. De termijnen zijn niet altijd gelijk. Dat is afhankelijk van de soort aanvraag. AIs er geen wettelijke termijn is dan geldt een ‘redelijke termijn’. Een termijn van 8 weken is volgens de Algemene wet bestuursrecht een redelijke termijn.

Als de gemeente niet op tijd reageert dan moet zij soms een vergoeding betalen. Dat geldt voor iedere dag dat er geen beslissing wordt genomen. Die termijn gaat in 2 weken nadat de gemeente een ingebrekestelling heeft ontvangen.

Als de termijn voor vergoeding is ingegaan ontvangt u over

 • de eerste 14 dagen € 23,- per dag
 • over de volgende 14 dagen € 35,- per dag
 • over de dagen erna € 45,- per dag.

Het maximale bedrag voor de vergoeding is € 1.442,-.  

Als de beslissing op uw aanvraag of bezwaar is genomen dan krijgt u binnen 2 weken bericht of u een vergoeding krijgt. Krijgt u een vergoeding? Dan stort de gemeente binnen 6 weken het juiste bedrag op uw rekening.

Niet iedereen krijgt een vergoeding. Een vergoeding geldt niet voor verzoeken die te maken hebben met de Wet open overheid (Woo) en de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who).

U krijgt bijvoorbeeld ook geen vergoeding als

 • u geen ingebrekestelling heeft ingediend
 • u die te vroeg heeft ingediend (nog voordat de beslistermijn is verlopen)
 • of als u die onredelijk laat indient

Soms kan de gemeente niet op tijd een beslissing nemen. Dit gebeurt omdat

 • informatie ontbreekt
 • informatie uit het buitenland moet komen
 • u zelf toestemming heeft gegeven voor uitstel
 • u zelf niet op tijd alle informatie heeft  toegestuurd
 • er sprake is van overmacht bij de gemeente

U kunt in deze gevallen geen vergoeding krijgen. Bij uitstel krijgt u schriftelijk bericht van de gemeente.

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer 14 0174.