Aansprakelijk stellen gemeente

Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. Dit kan bijvoorbeeld komen door achterstallig onderhoud aan de weg of rioleringswerkzaamheden. De gemeente kan verantwoordelijk worden gesteld voor schade, als er sprake is van nalatigheid.

Om schade te melden, kunt u als burger gebruikmaken van DigiD. Bedrijven of organisaties kunnen dit doen via eHerkenning.

Regel online

  • een bewijs van de schade (zoals een offerte van de reparatie)
  • omschrijving van het voorval (zoals een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk)
  • eventueel een getuigenverklaring
  • eventueel foto's van de situatie
  • waarom u van mening bent dat de gemeente aansprakelijk is

Uw aansprakelijkstelling wordt door Raetsheren van Orden B.V. in behandeling genomen. Raetsheren van Orden B.V. is bevoegd om namens de gemeente Westland uw schade te behandelen. Raetsheren van Orden B.V. beoordeelt uw aansprakelijkstelling aan de hand van de onderzoeksresultaten. Daarnaast wordt bekeken of de gemeente volgens de wet aansprakelijk is. U kunt binnen zes weken een reactie verwachten.

Hulp nodig?

Heeft u moeite met het invullen van (website)formulieren? U kunt binnenlopen bij een Buurt Informatiepunt bij u in de buurt. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Andere vraag? Vul het contactformulier in of bel met telefoonnummer 14 0174.