Onderzoek naar het stembiljet

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft onze gemeente gevraagd om mee te doen aan een onderzoek naar het stembiljet. Dit onderzoek vindt plaats tijdens de Europees Parlementsverkiezing op 6 juni 2024. Daarom zijn op die dag in een aantal stemlokalen mensen van een onderzoeksbureau aanwezig.

Onderdeel van een proef

Tegelijkertijd doen 5 gemeenten in Nederland op 6 juni mee aan een proef. In deze gemeenten stemmen kiezers met een nieuw, kleiner stembiljet. Na het stemmen wordt aan kiezers gevraagd wat ze vinden van het nieuwe stembiljet. Ook wordt de tijd van het stemmen bijgehouden.

Om deze waarnemingen goed af te kunnen zetten tegen de huidige situatie, wordt ook onderzoek gedaan naar het huidige, grotere stembiljet. Onze gemeente is gevraagd om mee te werken aan dat vergelijkend onderzoek. Dat betekent dat in onze gemeente kiezers stemmen met het stembiljet dat ze kennen. En dat aan kiezers na het stemmen wordt gevraagd wat ze vinden van het huidige stembiljet.

Wat merkt u als kiezer van het onderzoek?

Voor het stemmen verandert er niets. U stemt gewoon met het stembiljet dat u gewend bent.

Wel kunt u iets merken van het onderzoek. In een aantal stemlokalen zijn op 6 juni namelijk de hele dag onderzoekers aanwezig, om te meten hoe lang kiezers er gemiddeld over doen om het stembiljet in te vullen, en om kiezers na het uitbrengen van hun stem nog een paar vragen te kunnen stellen over het stembiljet.

Alles gebeurt volledig anoniem. Ook zal er nooit gevraagd worden op wie u heeft gestemd, of naar uw mening over de politiek.

Waarom komt er een proef met een nieuw stembiljet in andere gemeenten?

Het huidige stembiljet is groot. Daarom wordt er geƫxperimenteerd met een nieuw stembiljet dat:

  • beter te hanteren is voor kiezers;
  • makkelijker te tellen is door stembureauleden;
  • beter te gebruiken is in combinatie met een hulpmiddel, zoals de stemmal voor blinde en slechtziende kiezers;
  • geschikt is om in de toekomst elektronisch te tellen.