Begraafplaatsen

In de gemeente Westland zijn 6 algemene begraafplaatsen die onder het beheer van de gemeente vallen. De begraafplaatsen zijn elke dag open tussen zonsopgang en zonsondergang.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer 14 0174.

Adressen

Let op! Onderstaande adressen zijn géén postadressen.

Het postadres voor alle begraafplaatsen is: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk


Algemene Begraafplaats "s-Gravenzande
2691 RD Naaldwijkseweg 101a

Algemene Begraafplaats Wateringen
2291 TR Julianastraat 17a

Algemene Begraafplaats Naaldwijk
2673 BN Zandhaver 2

Algemene Begraafplaats De Lier
2678 KX Burgemeester Crezeelaan 28

Algemene Begraafplaats Maasdijk
2676 XV Kerkhoflaan 2

Algemene Begraafplaats Monster
2681 BR Rustplaats Molenlande, Molenstraat 141e

Kosten

Alle tarieven vindt u terug op deze pagina. Ter verduidelijking geven we een voorbeeldberekening:

Kosten Particulier graf 15 jaar vanaf 12 jaar:

Grafrecht 15 jaar€ 3.184,00 
Begraven € 1.375,00 
Onderhoud 15 jaar€  915,00 
Inschrijfkosten grafrecht€ 39,00 
Voorlopen€ 141,00+
Totaal€ 5.654,00 
 • Particulier graf (familiegraf)

  Dit is een zandgraf of keldergraf waarvan het recht voor verschillende jaren uitgegeven kan worden. Na afloop van dit termijn is het mogelijk het recht te verlengen met 5, 10 of 20 jaar. De rechthebbende van het graf ontvangt hierover een brief met de vraag of verlenging gewenst is. Aan het aantal keer verlengen is geen maximum verbonden.

  Er kunnen twee of drie overledenen in een particulier graf begraven worden. Dit is afhankelijk op welke begraafplaats begraven wordt. Onderhoud van het graf en de grafbedekking is voor de nabestaanden.

 • Algemeen graf

  Dit is een zandgraf dat eigendom blijft van de gemeente. Begraven in een algemeen graf is alleen mogelijk voor een periode van 15 jaar. Na deze periode mag de gemeente het graf ruimen. De belanghebbende van het graf kan op dat moment bepalen of de stoffelijke resten herbegraven worden. Een herbegraving na een algemeen graf is alleen mogelijk in een particulier graf. In een algemeen graf worden twee of drie overledenen van verschillende families begraven.

 • Asbestemming

  Een urn of asbus kan begraven worden in een urnengraf of urnenkelder. Ook kan een urn of asbus in de urnenmuur bijgezet worden. Deze mogelijkheden worden voor een periode van 10 jaar uitgegeven. Na de 10 jaar is het mogelijk dit te verlengen met 10 jaar. Er is ook de mogelijkheid om de as van de overledene te verstrooien op het asverstrooiingsveld.

 • Kindergraf

  U kunt kiezen voor een particulier graf of algemeen kindergraf. Een particulier kindergraf wordt uitgegeven voor een periode van 40 jaar. Na deze periode kan dit verlengd worden met 5, 10 of 20 jaar. Een algemeen kindergraf is vergelijkbaar met een algemeen graf, alleen wordt deze uitgegeven voor een periode van 30 jaar. In een kindergraf mogen alleen kinderen tot 12 jaar begraven worden.

 • Islamitisch gedeelte

  Op enkele begraafplaatsen is een speciaal gebied ingericht voor het begraven van een overledene met een Islamitisch geloof.

 • Foetuskelder

  Hierin kunnen kinderen begraven worden die helaas niet langer mochten leven dan 24 weken zwangerschap.

 • Ruimen van graven

  Op de gemeentelijke begraafplaatsen is het gebruikelijk dat graven geruimd worden nadat:

  • de grafrusttermijn van een algemeen graf is verstreken
  • er afstand is gedaan van een particulier graf (wanneer het grafrecht niet verlengd wordt)
  • een particulier graf is komen te vervallen aan de gemeente

  Wanneer er een ruiming plaatsvind, wordt dit door de gemeente aangekondigd via:

  • borden rondom of bij de betreffende graven
  • publicatie in de plaatselijke krant
  • mededeling op het mededelingenbord op de betreffende begraafplaats
  • aanschrijving per brief, indien de gegevens bekend zijn van de belanghebbende (alleen bij algemene graven)
 • Informatie voor uitvaartondernemers

  Wanneer u als uitvaartondernemer een verzoek tot reservering voor een begrafenis op een van de gemeentelijke begraafplaatsen wilt maken, kunt u gebruik maken van de webagenda . De lokale uitvaartondernemers hebben hiervoor eigen inloggegevens. Wanneer u geen inloggegevens heeft, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met ons. Het verzoek wordt door de gemeente beoordeeld en al dan niet bevestigd.

  De gemeente Westland werkt met formulieren waarmee uitvaartondernemers de gegevens van de uitvaart zo volledig mogelijk kunnen aanleveren. Na de definitieve bevestiging van de reservering heeft u tot twee werkdagen voor de dag van de uitvaart de gelegenheid het vragenformulier in te vullen en door te sturen naar het e-mailadres van de betreffende begraafplaats. Zonder de volledig ingevulde formulieren kunnen we de voorbereiding van de uitvaart niet uitvoeren.
  Wanneer u geen beschikking heeft over het vragenformulier kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met ons om het formulier digitaal doorgestuurd te krijgen.
     
  Bij aankomst op de begraafplaats dient u de juiste papieren bij u te hebben en te overhandigen aan de beheerder van de begraafplaats.

  Aula

  Met uitzondering van de begraafplaats Wateringen beschikken alle begraafplaatsen over een aula. Voor informatie of reservering kunt u contact met de gemeente, telefoon 14 0174.