Subsidies sport

Wij geven subsidie voor activiteiten op allerlei gebieden met als doel om sporten en bewegen van inwoners aan te moedigen. We kennen 4 soorten subsidies:  

  • Regeling Topsportfonds Westland
  • Incidentele subsidie
  • Structurele subsidies 
  • Investeringssubsidie sportaccommodaties en scoutinggebouwen 2024

Meer informatie over subsidies vind je op deze pagina