Overnachtingen en Bed & Breakfasts

Overnachten in Westland

Westland kent een aantal leuke overnachtingslocaties. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website Bezoek Westland.

Zelf een Bed & Breakfast starten?

De gemeente Westland moedigt toerisme aan. Maar vindt het ook belangrijk dat dit geen overlast geeft voor omwonenden. Daarom heeft de gemeente voorwaarden opgesteld voor Bed & Breakfast initiatieven.

Beleidsregels recreatieve verhuur woningen Westland

Gemeente Westland heeft beleidsregels vastgesteld voor de verhuur van woningen in Westland. Om overlast te voorkomen en te zorgen dat woningen niet worden opgekocht voor recreatieve verhuur is in het paraplubestemmingsplan wonen Westland bepaald dat het kortstondig verhuren van een woning ten behoeve van recreatieve doeleinden, bijvoorbeeld aan toeristen, verboden is, tenzij voldaan wordt aan de beleidsregels recreatieve verhuur Westland.
In deze beleidsregels is o.a. opgenomen dat een woning slechts verhuurd mag worden gedurende 30 nachten in een jaar en dat de eigenaar van de woning verantwoordelijk is voor eventuele overlast die daardoor zou kunnen ontstaan. Er mag niet aan meer dan 4 personen per nacht onderdak worden verleend. Lees hier de beleidsregels.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie neem dan contact op via 14 0174 of mail naar [email protected]