Tegemoetkoming SMI

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst, dan kunt u bij een sociaal-medische indicatie (SMI) toch in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de kosten voor de kinderopvang vanuit de gemeente.

Aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden? Doe dan een aanvraag met DigiD via onderstaande knop.

Inloggen met DigiD Regel met DigiD

Deze regeling is van toepassing op ouder(s)/verzorger(s):

  • die volgens de Basisregistratie Persoonsgegevens woonachtig is/zijn in de gemeente Westland en
  • die tot de categorie personen behoort/behoren met een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking en
  • voor wie op advies van een adviesorgaan is vastgesteld dat een of meer van deze beperkingen kinderopvang noodzakelijk maken of
  • ten aanzien van wie door of namens het college van burgemeester en wethouders aangewezen adviesorgaan is vastgesteld dat kinderopvang in het belang van een goede en gezonde ontwikkeling van dat kind noodzakelijk is.

Om een noodzaak, ook wel indicatie genoemd, vast te kunnen stellen, vragen we een medisch advies op.

U komt alleen in aanmerking voor de tegemoetkoming SMI als het kinderdagverblijf, het gastouderbureau of de buitenschoolse opvang van uw kind(eren) geregistreerd is bij de gemeente. Kinderopvang bij een oppas of bij een familielid is niet geregistreerd en hier kunt u geen tegemoetkoming voor aanvragen.

We hebben de volgende gegevens nodig van uw en uw partner (indien van toepassing):

  • kopie of foto van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
  • kopie van de bankpas waarop u de vergoeding op wilt ontvangen
  • kopie van Voorschotbeschikking Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst (als u die ontvangt)
  • schriftelijke bewijzen waaruit de noodzaak voor de opvang blijkt (indien aanwezig)
  • plaatsingsovereenkomst kinderopvang
  • kostenoverzicht (offerte) van de aangevraagde periode kinderopvang

Na het indienen van uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken het besluit toegestuurd. Hierin staat of u de tegemoetkoming krijgt of niet.  

U kunt dit schriftelijk aanvragen door het aanvraagformulier (pdf, 250 KB) in te vullen. Meer informatie hierover staat op het formulier.