Vangnetregeling

Deze Vangnetregeling geldt vanaf 1 april 2013

Algemene uitgangspunten

De vangnetregeling is alleen van toepassing op ouders van leerlingen die zijn ingeschreven op een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs.

  • de afstand van de woning van de leerling tot de school is meer dan 2 kilometer en maximaal 6 kilometer
  • de leerling is niet in staat om zelfstandig naar school te reizen, maar volgens een advies van de school of een andere door de gemeente aan te wijzen deskundige, wel in staat om onder begeleiding met het openbaar vervoer naar school te reizen
  • de ouders/verzorgers /voogden dienen als er een beroep wordt gedaan op de vangnetregeling, medewerking te verlenen aan een intakegesprek door een door de gemeente aan te wijzen deskundige
  • een beroep op de vangnetregeling is niet mogelijk als de ouders/verzorgers/voogden vanwege hun werksituatie aangeven niet in staat te zijn hun kind(eren) te begeleiden naar school

Uitgangspunten bij een lichamelijke -, verstandelijke- of zintuigelijke handicap en/of medische en psychische problematiek van ouders/verzorgers/voogden

Een beroep op de vangnetregeling is mogelijk als:

  • de ouders/verzorgers /voogden vanwege een lichamelijke -, verstandelijke- of zintuigelijke handicap of vanwege medische of psychische problematiek niet in staat zijn om hun kind naar school te begeleiden en ook niet in staat zijn om begeleiding te organiseren binnen hun sociale netwerk
  • de handicap, medische en/of psychische problematiek door middel van een verklaring van een (medisch) specialist wordt aangetoond

Uitgangspunten werk- en gezinssituatie

Een beroep op de vangnetregeling is mogelijk als:

  • een alleenstaande ouder/verzorger/voogd meerdere schoolgaande kinderen jonger dan 9 jaar heeft en de ouder/verzorger/voogd niet in staat is zijn/haar kind naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs te begeleiden en ook niet in staat is om begeleiding te organiseren binnen zijn/haar sociale netwerk

Tijdelijke voorziening bij zwangerschap

Een beroep op de vangnetregeling is mogelijk als:

de leerling voor de begeleiding naar school op diens moeder of verzorgster is aangewezen, terwijl zij zwanger, of kort geleden bevallen is. Er moet in dat geval aangetoond worden dat de ouder(s) zelf niet in staat zijn om voor begeleiding te zorgen en ook niet in staat zijn om begeleiding te organiseren binnen hun sociale netwerk. In deze gevallen kan een vervoersvoorziening worden toegekend gedurende de periode vanaf de datum waarop de bevalling binnen 6 weken te verwachten is tot en met 10 weken na de datum waarop de bevalling heeft plaatsgevonden.