Begrippenlijst Warmtevisie Westland

All-electric

De warmtevoorziening helemaal elektrisch maken. Bijvoorbeeld met een warmtepomp.

Retourleiding

Een retourleiding brengt het water weer terug naar de geothermiebron. Daar wordt het water weer terug de grond in gepompt. Op de terugweg (retour) is de temperatuur van het water lager dan op de heenweg. Voor goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen is een lagere temperatuur (bijvoorbeeld 40 graden Celsius) genoeg om de woning comfortabel te verwarmen.

Temperaturen

  • Hoge temperatuur is vanaf 70 graden Celsius.
  • Midden 50 tot 70 graden Celsius.
  • Een lage temperatuur is 20 tot 40 graden Celsius.

TJ (terajoule)

Terajoule is een eenheid van energie.

Voorbeelden

  • De energie die nodig is om een kleine appel (102 g) één meter op te tillen op aarde, is 1 joule bij een valversnelling van g = 9,81 m/s2.
  • Een lamp met een elektrisch vermogen van 1 watt verbruikt in 1 seconde 1 joule aan elektrische energie.
  • Om 1 gram vloeibaar water 1 graad in temperatuur te doen stijgen, is ongeveer 4,19 joule nodig (de precieze waarde hangt af van de temperatuur waarbij men dit doet).
  • Het totale energiegebruik door mensen op aarde is ongeveer 0,5 zettajoule per jaar.

Warmtekansenkaart

Kaart waarop is aangegeven welke duurzame technieken we kunnen inzetten om aardgas te vervangen tegen de laagste maatschappelijke kosten.

Warmte Koude Opslag (WKO)

Dit is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. De techniek wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen en/of te koelen. Ook in de tuinbouw wordt steeds vaker gebruikgemaakt van deze techniek.

Warmteprofiel

De hoeveelheid warmte die nodig is gecombineerd met de benodigde temperatuur om de woning comfortabel te kunnen verwarmen.

Warmtevraag

De vraag naar warmte per gebied. Een hoge warmtevraag betekent veel vraag naar warmte in een klein gebied.

Zonthermisch systeem

Bij deze systemen wordt zonne-energie omgezet in warmte. Ter vergelijking: bij zonnepanelen wordt de zonne-energie omgezet in elektriciteit.