Warmtevisie

De Rijksoverheid presenteerde in juni 2019 het Klimaatakkoord. Daarin staan 600 afspraken, die de uitstoot van broeikasgassen tegengaan. Eén van die afspraken is de duurzame (milieuvriendelijke) verwarming van alle woningen in Nederland in 2050, zonder gebruik te maken van aardgas. Gemeentes moesten in een Warmtevisie aangeven hoe zij de overgang naar duurzaam verwarmen in de toekomst willen regelen. De Warmtevisie Westland is op 7 december 2021 vastgelegd.  

Warmtevisie Westland

In de Warmtevisie Westland staat op welke manieren wij kunnen overstappen op duurzame warmte. Dit hangt af van verschillende dingen. Bijvoorbeeld hoeveel warmte wij nodig hebben om woningen en bedrijven te verwarmen (glastuinbouw rekenen we niet mee). En hoe we dit duurzaam kunnen regelen. Voor de dorpskernen lijkt het de beste optie om huizen te gaan verwarmen met aardwarmte. Dit is warmte die je uit de grond haalt via een warmtenet. Dat noemen we ook wel stadsverwarming.

Voor de buitengebieden zijn warmtenetten minder geschikt, omdat huizen verder uit elkaar liggen. Hier lijken oplossingen per woning de beste optie, bijvoorbeeld met warmtepompen (pompen die warmte uit lucht, bodem of grondwater halen). 

In de Warmtevisie Westland staat ook in welke wijken we het eerst willen beginnen om opties te bekijken. We hebben tot 2050 de tijd om over te stappen. En wij gaan pas aan de slag met de echte overstap als een vervanging voor aardgas betaalbaar en haalbaar is.  

De warmtevisie is een eerste stap in een lang proces naar een duurzaam warmtesysteem in onze gemeente. Daarbij kijken wij ook of dit de woonlasten verlaagt of verhoogt. De komende jaren onderzoeken wij hoe de overstap kan verlopen in de wijken die in de Warmtevisie zijn genoemd.

Wilt u meer weten over de planning en wanneer uw wijk aan de beurt is? Klik dan op een van de links hieronder voor meer informatie. 

Wilt u de complete Warmtevisie Westland ontvangen? Stuur dan een e-mail naar: [email protected]