Planning

In Westland zetten we in op isoleren en besparen. Dit brengt de energierekening omlaag en zorgt ervoor dat we minder energie nodig hebben om te verwarmen.

Voor de 6 buurten waar we de meeste kansen zien, starten we met een onderzoek als de voorwaarden bekend zijn. Bijvoorbeeld hoe betaalbaar het is. Als het Rijk ervoor zorgt dat overstappen op een alternatief voor aardgas niet te duur is voor u of voor de gemeente, gaan we van start met het uitvoeren van de visie. Daarnaast is het belangrijk dat ook nog andere voorwaarden door het Rijk worden vervuld. We gaan pas aan de slag als het alternatief voor aardgas betaalbaar en haalbaar is.

 • 2022: start verder onderzoek in de zes verkenningsbuurten.
 • 2030 - 2040: in deze gebieden zien we kansen of ontwikkelingen waar we, samen met belanghebbenden, op tijd op willen inspelen.
 • 2040 - 2050: de randen van een aantal dorpen zijn op de langetermijnplanning gezet. Hier zijn geen directe aanleidingen of kansen om snel te starten.
 • 2020 - 2050: natuurlijk tempo. Voor deze randgebieden is een warmtenet waarschijnlijk geen optie. Gebouwen liggen te ver van elkaar af en een warmtenet wordt daardoor te duur. In deze gebieden ligt daarom een individuele warmteoplossing per gebouw voor de hand, zoals een warmtepomp.

Inwoners en ondernemers kunnen hun individuele keuze maken om op een natuurlijk moment over te stappen, bijvoorbeeld bij een verbouwing of verhuizing.

Als u het niet eens bent met de plannen, kunt u dat op verschillende momenten en op verschillende manieren kenbaar maken:

 • Bij het opstellen van het onderzoek naar de haalbaarheid van de overstap op duurzame warmte worden inwoners nauw betrokken en kunt u uw ideeën inbrengen.
 • Bij het opstellen van het buurtuitvoeringsplan worden inwoners nauw betrokken en kunt u uw ideeën inbrengen.
 • De buurtuitvoeringsplannen nemen we uiteindelijk op in een omgevingsplan. Dit moet door de raad worden vastgesteld. Voor de omgevingsplannen geldt een formele procedure:
  • Bij het maken van het plan komt de gemeente tot een ontwerpbesluit. Iedereen kan hierop reageren.
  • Bij de meeste besluiten kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook kunt u daarna nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

Bovenstaande geldt voor de plannen. De keuze of u aansluit op het door de gemeente voorgestelde duurzame alternatief op aardgas, is aan u. U bent dit met de huidige wet- en regelgeving niet verplicht.

Wilt u de vastgestelde Warmtevisie Westland bekijken?

Stuur dan een e-mail naar [email protected].